• Sekstimersdag- En kvalitativ studie om produktivitet og ledelsesmetoder 

      Sani, Maximilian (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05-29)
      Jeg ville gjennom denne oppgaven sette et viktig tema i fokus, som kanskje i dag er fremmed for de fleste. Formålet var å kunne vise til at en kortere arbeidsdag kan fungere vel så bra i små og store selskap som en 7,5 ...