• Går lederrollen i arv? 

   Sjøwall, Julia; Teigen, Kristine Wernle (Bachelor thesis, 2021)
   Målet for oppgaven var å få en dypere forståelse av valg av karriere og yrke. Mer konkret var det interessant å studere om mennesker tar yrkesvalg på bakgrunn av foreldrenes forventninger og valgene de har tatt i ...
  • Går lederrollen i arv? 

   Sjøwall, Julia; Teigen, Kristine Wernle (Bachelor thesis, 2021)
   Målet for oppgaven var å få en dypere forståelse av valg av karriere og yrke. Mer konkret var det interessant å studere om mennesker tar yrkesvalg på bakgrunn av foreldrenes forventninger og valgene de har tatt i sine liv. ...