• Gir IFRS et mer beslutningsrelevant regnskap? 

      Abrahamsen, Edvarda; Tjemsland, Hans Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      Utredningen tar for seg sammenhengen mellom markedspris for selskap listet på Oslo børs og underliggende årsregnskap. Utredningen skal forsøke å gi svar på hvorvidt det er mulig å spore en større sammenheng etter innføringen ...