• Analyse av dagligvaremarkedet under Covid-19 pandemien 

   Rydningen, Sander; Valkner, Markus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan pandemien av Covid-19 påvirket dagligvarebransjen i Norge i 2020. Vi har gjort dette ved å bruke store tilgjengelige datasett fra Statistisk Sentralbyrå. Vi avgrenset ...
  • Analyse av dagligvaremarkedet under Covid-19 pandemien 

   Valkner, Markus; Rydningen, Sander (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan pandemien av Covid-19 påvirket dagligvarebransjen i Norge i 2020. Vi har gjort dette ved å bruke store tilgjengelige datasett fra Statistisk Sentralbyrå. Vi avgrenset ...