• Kan overmot, prokrastinerig og nåtidsskjevhet forklare studenters overbruk av usikret gjeld? 

   Håland, Julie; Øksnebø, Tonje Seglem (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   Overbruk av usikret gjeld har vært et tema som den siste tiden har vekket stor oppsikt blant det norske folk. Unges overbruk av usikret gjeld er et tema som engasjerer flere, hvor også foreldre uttrykker sin bekymring ...
  • Lærende tankesett – En studie av matematikklæreres tankesett 

   Tungland, Silje Marie Tande; Tunheim, Gunn Karin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   På tross av stor innsats i Norge for å øke fullføringsgraden i den videregående skolen er det et stort frafall, og prosentandelen som fullfører er lav. Frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt ...