Show simple item record

dc.contributor.advisorØdegaard, Bernt Arne
dc.contributor.authorMotland, Tonje
dc.contributor.authorBjelke-Andersen, Marianne
dc.date.accessioned2018-09-18T13:41:06Z
dc.date.available2018-09-18T13:41:06Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563249
dc.descriptionMaster's thesis in Applied Financenb_NO
dc.description.abstract«Bråstopp for børsnoteringer» lyder overskriften på Stavanger Aftenblads artikkel i 2012. Etter flere år med høy noteringsaktivitet i regionen har utviklingen stagnert. Siste lokale børsintroduksjon var i 2012. Per i dag er det totalt 8 noterte selskap i Rogaland. I 2007 var 23 lokale selskap notert på børs. Utviklingen er ikke et spesifikt mønster som følger Rogaland, da det er dokumentert signifikante reduksjoner i antall noteringer i det globale aksjemarkedet. Formålet med oppgaven er å undersøke hvorfor selskap i Rogaland ikke går på børs. Dette utrettes med en gjennomgang av litteratur og empirisk metode i form av dybdeintervju. Vårt empiriske grunnlag består av intervju med representanter fra 5 selskap. Våre funn viser at årsaken bak nedgangen er sammensatt. Representantene fra utvalget ser på børsnotering som et salg. En notering er derfor ikke aktuelt, da selskapets aksjonærer på nåværende tidspunkt ønsker å beholde eierstruktur og kontroll. Reguleringer som følger ved børsnotering er også et sterkt argument som taler imot en notering. Rogaland er et fylke som er sterkt preget av olje- og gassbransjen, og timingen har ikke vært optimal i etterdønning av oljeprisfallet. Det eksisterer få selskap i Rogaland store nok til å tiltrekke de institusjonelle investorene ved en notering. Vi konkluderer videre med at Private Equity fond har tatt over en stor andel av de som tidligere gikk på børs. Fondene er ofte i forkant før en entreprenør vurderer en børsintroduksjon av selskapet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2018;
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectbørsintroduksjonnb_NO
dc.subjectOslo Børsnb_NO
dc.subjectRogaland på børsnb_NO
dc.subjectIPOnb_NO
dc.subjectanvendt finansnb_NO
dc.subjectbørsnb_NO
dc.subjectnoteringnb_NO
dc.titleRogaland på børs - Hvorfor går ikke selskap på børs?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record