Show simple item record

dc.contributor.advisorMonsen, Norvald
dc.contributor.authorHenriksen, Aleksander
dc.contributor.authorAustvik, Bjørnar
dc.date.accessioned2018-09-25T08:23:14Z
dc.date.available2018-09-25T08:23:14Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564250
dc.descriptionMaster's thesis in Accounting and Auditingnb_NO
dc.description.abstractPrivate bedrifter med lønnsomhetsformål har som målsetning å skaffe størst mulig overskudd til eierne med de ressurser bedriften har tilgjengelig. Inntekter skaffer de seg gjennom markedsmessige byttetransaksjoner, dvs. kjøp og salg av varer og tjenester. Det er dermed en direkte sammenheng mellom inntektene bedriftene mottar og utgiftene de pådrar seg. For at eierne skal kontrollere hvordan ledelsen utnytter bedriftenes ressurser, og hvorvidt de oppnår krav til lønnsomhet, har de behov for informasjon. Her spiller regnskapet en viktig rolle som informasjonskilde. Et verdifall på en eiendel som fører til en nedskrivning er en ekstraordinær hendelse som ikke nødvendigvis følger av en markedsmessig byttetransaksjon. I så tilfelle vil det være en ren bokføringstranaksjon som ikke har noen pengemessig virkning. Slike transaksjoner bryter derfor mot den private regnskapsteorien. I denne utredningen har vi studert hvordan private bedrifter behandler verdifall på eiendeler i sine regnskaper, og sammenstilt dette med den grunnleggende private regnskapsteorien og gjeldende regnskapsnormer. For å undersøke dette har vi gjennomført en casestudie av to private bedrifter, Solstad Offshore ASA og Eidesvik Offshore ASA, hvor vi har studert og analysert bedriftenes årsregnskaper med noter. Våre funn viser at de to private bedriftene har behandlet verdifall på eiendeler i samsvar med gjeldende regnskapsnormer. Samtidige ser vi at regnskapspraksis og gjeldende regnskapsnormer ikke samsvarer med den grunnleggende regnskapsteorien. Med bakgrunn i resultatene i denne utredningen har vi kommet med anbefalinger til videre utvikling av regnskapsnormer, samt forslag til videre studier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectIAS 36nb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectregnskapsteorinb_NO
dc.subjectnedskrivningnb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleRegnskapsmessig behandling av verdifall på eiendeler: En empirisk studie av to bedrifter i oljesektoren.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal