Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTodnem By, Rune
dc.contributor.authorVold, Jone
dc.contributor.authorHolthe-Seim, Kai Inge
dc.date.accessioned2018-10-17T12:45:13Z
dc.date.available2018-10-17T12:45:13Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568505
dc.descriptionMaster's thesis in Business Administration: Executive MBAnb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant teoretisk grunnlag gjennomgått, og en har da fokusert opp mot endringsklarhet teorien som legges til grunn for å besvare oppgavens problemstilling «hvordan bygge endringsklarhet». Videre for å redegjøre for problemstillingen er det nyttet både ekstensive og intensive forskningsdesign hvor det er gjennomført spørreundersøkelse som i neste omgang har blitt fulgt opp med dybdeintervju. Resultatene fra spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene er grundig gjennomgått og beskrevet slik at hvert skritt som er tatt i forskingsprosessen skal fremkomme i denne avhandlingen og skal i så måte kunne ettergås. Undersøkelsen og intervjuene som er gjennomført gir indikasjoner om bedriftens endringsklarhet og hvilke startpunkt de har ved endring. En rekke forbedringspunkter er identifisert som bedriften kan jobbe videre med for å styrke sin endringsklarhet ytterligere. Viktige punkter som evaluering av tidligere endringsprosesser, gapsanalyse og hvordan en bygger opp endringsmeldingen, er bare noen av punktene som blir nevnt i denne avhandlingen. For å gjøre fremtidige endringsprosesser mer oversiktlig og enklere å gjennomføre med større grad av suksess, har denne avhandlingen utviklet et eget verktøy med navn «Fire steg mot endringsklarhet» som kan nyttes i arbeidet. Dette verktøyet er i all hovedsak basert på Beckhard og Harris gapsanalyse samt Armenakis, Mossholder og Harris sin forskning innenfor feltet gjennomføring av endringsprosesser både i bedriften og generelt, for mer detaljer se oppsummeringen i kapittel 4, se figur 4.7. Avhandlingen tilbyr også en 15 punktliste basert på det teoretiske grunnlaget som er gjennomgått og den erfaringen som er bygget i prosessen med utarbeidelsen av oppgaven. Listen er ment som en generell liste for hvordan organisasjoner kan kartlegge og bygge endringsklarhet til støtte for fremtidige endringsprosesser se kapittel 5.2.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectorganisasjonsendringnb_NO
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectendringsklarhetnb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectchange managementnb_NO
dc.titleHvordan bygge endringsklarhetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal