Show simple item record

dc.contributor.advisorRavndal, Bjarte
dc.contributor.authorHaarr, Paal
dc.contributor.authorRødset, Lars
dc.date.accessioned2018-10-17T12:57:50Z
dc.date.available2018-10-17T12:57:50Z
dc.date.issued2018-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568511
dc.descriptionMaster's thesis in Business Administration: Executive MBAnb_NO
dc.description.abstractHensikten med oppgaven har vært å analysere maktbruk under kontraktsforhandlinger i petroleumsnæringen, og om dette hadde sammenheng med leverandørenes økonomiske bærekraft i kontrakten. Vi ønsket å undersøke hvilke parter som hadde potensial for forskjellige makttyper, om makten ble brukt, og om maktbruken hadde effekt på forhandlingen. Siden vår oppgave fokuserer på å beskrive maktbruk på et gitt tidspunkt, har vi valgt å bruke et deskriptivt design og en kvantitativ metode som undersøkelsesopplegg. Vi har utarbeidet en spørreundersøkelse som vi har sendt ut til leverandørbedrifter i Norge, og svarene på disse har dannet datagrunnlaget. Vi har også utført en regresjonsanalyse for å se om det er sammenheng mellom maktbruk og bærekraften i kontraktene. Oppgaven har da gitt oss to hovedfunn; maktdistribusjon og resultatet av regresjonsanalysen. Funnet om maktdistribusjon har avdekket store forskjeller i muligheten partene har til å påvirke forhandlingen med maktbruk, hvor leverandøren stiller svakest. Regresjonsanalysen avdekket at kundens bruk av tre makttyper kunne være med å forklare variasjonen i bærekraften i kontrakten for leverandøren. Noe overraskende hadde kundens bruk av referansemakt positiv påvirkning på variasjonen, mens tvangsmakt og uformell legitim makt hadde negativ påvirkning. Oppgaven gir også en kortfattet innføring i relevant teori om de forskjellige makttypene vi har undersøkt, i tillegg til teori om vertikal kvasi-integrasjon mellom kunde og leverandør.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectkontraktsforhandlingernb_NO
dc.subjectmaktbruknb_NO
dc.subjectøkonomisk bærekraftnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleMaktbruk under kontraktsforhandlinger og dens påvirkning på leverendørenes bærekraftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal