Show simple item record

dc.contributor.advisorValseth, Siri
dc.contributor.authorAzinovic, Andrea
dc.contributor.authorGundersen, Helene Tangen
dc.date.accessioned2019-09-11T13:06:50Z
dc.date.available2019-09-11T13:06:50Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616390
dc.descriptionMaster's thesis in Financenb_NO
dc.description.abstractDenne masterutredningen tar for seg en verdsettelse av det skandinaviske flyselskapet SAS AB, med det formål å komme frem til et verdiestimat på egenkapitalen. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon, og er dermed utført fra et investororientert perspektiv. På bakgrunn av formålet, er det formulert følgende problemstilling: ”Hva er verdien av SAS AB pr. 08.05.2019?”. Verdivurderingen er utført ved fundamental verdsettelsesteknikk, og komparativ verdsettelse i form av multippelvurdering som supplerende metode. Innledningsvis starter oppgaven med en presentasjon av flybransjen, samt en gjennomgang av SAS’ historie og nåværende situasjon. Deretter gjennomfører vi en strategisk analyse av selskapets interne og eksterne forhold. Dette gjøres for å kartlegge deres styrker og svakheter, samt muligheter og trusler, noe som gir oss innsikt i selskapets underliggende økonomiske forhold. En analyse av regnskapet blir så utført, hvor regnskapet for SAS omgrupperes og justeres. I tillegg gjennomføres det en forholdstallsanalyse, for å få bedre forståelse av den underliggende kredittrisikoen. Her får SAS en kredittrisikorating på BB+, hvilket tilsier at selskapets kredittrisiko er signifikant, og at de på lang sikt kan få problemer med å møte sine økonomiske forpliktelser som følge av den økonomiske utviklingen. Denne ratingen bidrar også til å finne avkastningskravet, som i vår oppgave er beregnet til å være 5,8%. Basert på gjennomførte analyser og egne forutsetninger, blir fremtidsregnskapet for SAS utarbeidet. I det påfølgende kapittelet fastsettes selskapets verdiestimat ved hjelp av fri kontantstrøm-metoden. Av dette fremkommer et verdiestimat på SAS’ aksje på 25,57 SEK. Til sammenligning var aksjeprisen notert på Stockholm Børs til å være 18,09 SEK den 08.05.2019. Vår verdsettelse indikerer dermed at SAS AB er underpriset, noe som gir grunnlag for en kjøpsanbefaling. For å undersøke hvor sensitivt verdiestimatet er for endringer i utvalgte variabler, gjennomføres det en sensitivitetsanalyse for å avdekke at små endringer i disse kan ha stor betydning for den estimerte aksjeprisen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.subjectanvendt finansnb_NO
dc.titleVerdsettelse av SAS ABnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal