Show simple item record

dc.contributor.advisorØdegaard, Bent Arne
dc.contributor.authorTorgersen, Eivind Berg
dc.date.accessioned2019-09-26T08:59:44Z
dc.date.available2019-09-26T08:59:44Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618908
dc.descriptionMaster's thesis in Applied financenb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredelsen er å verdsette det norske sjømatselskapet SalMar ASA den 30. april 2019. Det vil bli estimert en aksjeverdi som sammenlignes mot aksjeprisen i markedet, og det vil bli presentert en handelsstrategi på bakgrunn av dette. Egenkapitalen verdsettes ved å bruke fundamental verdsettelse basert på diskonterte frie kontantstrømmer til selskapet. Som grunnlag brukes historisk analyse for å gi et bilde av det økonomiske forløpet til dagens situasjon og strategisk analyse for å estimere forventet utvikling i markedet og i selskapet. Den historiske analysen brukes som utgangspunkt for å generere pro forma fremtidsregnskap og justeres med forventede endringer, avdekket av den strategiske analysen. Dette leder til estimater av de frie kontantstrømmene som deretter diskonteres med en vektet kapitalkostnad. Den fundamentale verdsettelsen suppleres med komparativ verdsettelse. I tillegg gjøres en sensitivitets- og scenarioanalyse for å belyse verdsettelsens viktigste faktorer, samt konkretisere risikofaktorene som verdsettelsen er påvirket av. Historisk analyse avdekker fremragende resultater målt mot både industri og bransje. Resultatene i form av marginer og nøkkeltall viser nesten utelukkende at SalMar presterer best av de fire største lakseoppdretterne i Norge. Den historiske analysen brukes som grunnlag for refleksjonene rundt om disse resultatene vil vedvare, eller ikke. Strategisk analyse peker på produksjonsbegrensninger som følge av reguleringer i Norge, til tross for Norges uttalte mål om å firedoble lakseeksport innen 2050. Analysen går gjennom interessante teknologiske gjennombrudd, samt velkjente trusler som fôrpriser, lakselus, rømming og alger. SalMar oppfattes som en veletablert aktør med spennende muligheter innen offshore-merder og andre investeringer som er med på å komplementere en allerede velutrustet verdikjede. Analysen gjennomgår de aktuelle alternative oppdrettsmetodene som konkurrentene er i gang med og forsøker å vurdere om SalMar har valgt riktig teknologisk tilnærming. Sensitivitetsanalysen viser at SalMar er svært sensitiv både mot fremtidig laksepris og pris på fôr. Scenarioanalysen identifiserer hva analysene hittil definerer som et best-case og et worst-case scenario. Aksjeverdiene herfra understreker usikkerheten i bransjen om hvordan prisutviklingen vil være og hvilken teknologisk retning som gir aktørene mest verdi. Den fundamentale verdsettelsen gir et verdiestimat på 474,13 NOK per aksje, og den komparative verdsettelsen 363,33 NOK. Utredningen konkluderer med å beholde estimatet fra den fundamentale verdsettelsen på bakgrunn av SalMars posisjon, historisk avkastning og framtidsutsikter. Aksjeprisen i markedet per 30. april 2019 var 392,00 NOK. Sammenlignet mot verdiestimatet på 474,13 NOK gis det derfor en kjøpsanbefaling av aksjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2019;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSalMar ASAnb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectanvendt finansnb_NO
dc.subjectvaluationnb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleVerdsettelse av SalMar ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal