Show simple item record

dc.contributor.advisorAbrahamsen, Eirik Bjorheim
dc.contributor.authorMalkamy, Hedyeh
dc.date.accessioned2019-10-01T09:02:10Z
dc.date.available2019-10-01T09:02:10Z
dc.date.issued2019-05-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619548
dc.descriptionMaster's thesis in Risk managementnb_NO
dc.description.abstractEquinor som energi selskap har satt seg høy ambisjon om å bli industriledende innen HMS. For å nå ambisjonen ser selskapet etter forbedringspotensial innen blant annet sikkerhet. Med det som utgangspunkt og et sterkt ønske om å bidra til forbedring innen sikkerhetsarbeidet i selskapet valgte jeg å definere problemstillingen «Er det sammenheng mellom årsaker til hendelser og foreslåtte tiltak i alvorlige hendelser i Equinor?». Studien tar for seg 15 alvorlige hendelser i Equinor i 2017. Bakgrunnen for utforming av problemstillingen var først og fremst funn i min tidligere prosjektoppgave som viste at det er gjenganger i årsaker til hendelser og at noen av disse årsakene var mer dominerende enn andre. Funnene utløste nysgjerrighet om blant annet hvorfor er det gjenganger i årsaker? Hvorfor klarer ikke selskapet å eliminere disse? Er metodikken som anvendes i granskning av hendelser god nok? Disse er eksempler på noen spørsmål som jeg håpet å kunne finne svar på gjennom studie av problemstillingen. For å finne svar på problemstillingen kom jeg fram til at et dokument studie ville gi meg tilgang til nyttige informasjon som grunnlag for videre analyse. Granskningsrapporter og andre informasjon som er tilgjengelige i Synergi ble hovedkilden til informasjonshenting i studien. De mest vesentligste funn i studien peker på at: • det ikke alltid er sammenheng mellom alle identifiserte årsaker og forslag til tiltak • ledelses relaterte faktorer blir i majoriteten av rapportene i utvalget ikke adressert eller beskrevet tydelig • granskerne stopper for tidlig i prosess for identifisering av bakenforliggende årsaker og går ikke langt nok bak i årsakskjeden for å finne rotårsaker til hendelser Selv om funn i studien er begrenset til 15 hendelser i utvalget, er min antakelse det at de samme funn er sannsynlig å avdekke også for et større utvalg av hendelser. Med det som utgangspunkt og basert på betraktninger gjennom studien er konklusjonen det at selskapet har forbedringspoetsialer innen granskningsarbeidet og bør revurdere ulike deler av denne prosessen. Det gjelder både anvendt granskningsmetodikk, synliggjøring av sammenheng mellom identifiserte årsak og tiltak, metoder for utforming av tiltak, mal for granskninger, kvalitetssikring av granskningsrapporter og opplæring av granskningsledere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectårsakernb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.subjectsammenhengnb_NO
dc.subjectsikkerhetsledelsenb_NO
dc.titleEr det sammenheng mellom årsaker til hendelser og foreslåtte forebyggende tiltak i alvorlige hendelser i Equinor?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal