Show simple item record

dc.contributor.advisorTuastad, Svein Erik
dc.contributor.authorModell, Kristoffer
dc.date.accessioned2019-10-04T08:40:13Z
dc.date.available2019-10-04T08:40:13Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620239
dc.descriptionMaster's thesis in Social worknb_NO
dc.description.abstractSammendrag Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke holdninger voksengrupper har til gutter som bryter med samfunnets stereotypiske forventninger til deres kjønn. Dette temaet er interessant fordi det kan virke som gutters handlingsrom er smalt i forbindelse med utfoldelse innenfor kjønnsnormenes rammer. Tema og problemstilling vil belyses gjennom resultat fra spørreundersøkelser blant SFO-ansatte og foreldre, som anses som betydningsfulle voksne i gutters sosiale liv i denne sammenheng. Spørreundersøkelsene er utført blant SFO-ansatte på fem skoler i Stavanger kommune, mens foreldreundersøkelsen er utført på to skoler. Analysen vil presenteres i figurer som viser prosentfordeling over svar i spørsmålsgruppene. I tillegg er sammenhenger mellom svar og bakgrunnsvariabler analysert i krysstabeller, som også vil presenteres i resultatene. Teoretiske perspektiver inkluderer kjønnsteoretiske forståelser på hvordan vi møter kjønn. Samt en teoretisk forståelse av kjønn som innebærer at vi må tenke på kjønn som noe vi gjør, heller enn noe vi er. Resultatene fra denne studien viser at voksne har holdninger som kan bidra til å snevre inn handlingsrommet gutter har til å utfolde seg og utforske innenfor kjønn. Dette kommer blant annet frem gjennom at det er ulike syn på jenter og gutters handlingsfrihet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2019;
dc.subjectsocial worknb_NO
dc.subjectsosialt arbeidnb_NO
dc.subjectsosialpedagogikknb_NO
dc.subjectkjønnsrollernb_NO
dc.titleKjønnsroller og gutters handlingsfrihetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record