Show simple item record

dc.contributor.advisorHoiland, Gry Cecilie
dc.contributor.authorAnderssen, Synne
dc.date.accessioned2019-10-14T11:04:39Z
dc.date.available2019-10-14T11:04:39Z
dc.date.issued2019-06-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621938
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementnb_NO
dc.description.abstractFormål: Denne oppgaven tar for seg temaet langtidsledig og hvordan man kan legge til rette for å beholde tidligere langtidsledige i arbeid. Oppgaven ser på tilbudet Nav (Ny arbeids- og velferdsforvalting) har for bedrifter som ønsker å tilby arbeidstrening, eller ønsker å rekruttere gjennom dem, og hvordan disse tilbudene fungerer i praksis. Videre kan man ikke kun basere seg på tilbudene fra det offentlige. For at man skal lykkes med å beholde tidligere langtidsledige i arbeid må man også se på de forholdene bedriften må legge til rette. Metode: Oppgaven baserer seg på en bedrift med hovedfokus på hvilken tiltak som blir brukt i denne bedriften, både positive og negative tiltak. Videre har jeg i tillegg valgt å ta med en informant utenfor den aktuelle bedriften. Denne informanten er daglig leder i en annen bedrift som også driver med arbeidstrening gjennom Nav. Dette har blitt gjort for å øke oppgavens validitet. Ved bruk av flere informanter, gjerne fra flere bedrifter minsker man sannsynligheten for å komme frem til ukorrekte svar. Konklusjon: For å lykkes i prosessen må bedriften jobbe med et inkluderende arbeidsmiljø, hvor alle blir behandlet likt uansett utdanning, erfaring og kunnskap. Bedriften bør også være klar på hvordan man på best mulig måte skal legge til rette opplæringen for den enkelte kandidat. Bedriften bør legge til rette for å inkludere kandidaten i opplæringsprosessen i størst mulig grad. Lykkes bedriften med med inkluderingsprosessen får man kandidater som ser meningen med opplæringene og vet hvorfor de enkelte elementene av opplæringen er viktig. Det er også viktig for å lykkes med arbeidet at bedriften og Nav har et godt samarbeid. Hvis man ønsker at kandidatene skal trives i arbeidet er det viktig at Nav finner rette mann til rett jobb. Det at man får jobbe med noe som interesserer er med å øke motivasjonen til læring og arbeid, og øke sannsynligheten for at man blir værende i arbeid. Tilbudene Nav tilbyr bedriftene er en nødvendig faktor for å lykkes. Uten økonomisk kompensasjon hadde mange bedrifter mistet muligheten til å rekruttere gjennom Nav, og mange ville stått arbeidsledige store deler av livet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectNavnb_NO
dc.subjectlangtidsledigenb_NO
dc.subjectarbeidnb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.subjecttilretteleggingnb_NO
dc.titleInkludering og tilrettelegging for tidligere langtidsledige - en kvalitativ studie om samarbeidet mellom bedriften og Navnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [643]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal