Show simple item record

dc.contributor.advisorSikveland, Marius
dc.contributor.authorNessen, Kristian
dc.contributor.authorMarvik, Olav
dc.date.accessioned2019-10-14T13:08:42Z
dc.date.available2019-10-14T13:08:42Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622039
dc.descriptionMaster's thesis in Accounting and auditingnb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en fundamental verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA, heretter omtalt som Norwegian. Formålet med oppgaven er å estimere markedsverdien av Norwegian per 25.02.2019 med bakgrunn i selskapets underliggende økonomiske forhold. For å kunne gi en kjøp-, hold- eller salgs-anbefaling per 25.02.2019. Den fundamentale verdsettelsen vil suppleres av en komparativ verdsettelse for å vurdere rimeligheten av vårt estimat. Utredningen starte med en presentasjon av Norwegian, flybransjen og komparative selskapene. Videre for å få innsikt i de underliggende økonomiske forhold er det gjennomført en strategisk regnskapsanalyse. Den strategiske analysen ga innsikt i eksterne og interne forhold, for å estimere om Norwegian besitter eller vil besitte en strategisk fordel. Her konkluderte vi med at Norwegian vil ha en fremtidig strategisk fordel med sin langdistanse-strategi. Regnskapsanalysen ga informasjon på Norwegian sin historiske rentabilitet og risiko, sett opp mot bransjegjennomsnittet. Fra resultatene fremkom det at Norwegian har betydelig finansiell risiko og hadde negativ superrentabilitet på -95%, der driftsulempen var på hele -132%. Innsikten fra den strategiske regnskapsanalysen ble videre anvendt til å utarbeide fremtidskravene og budsjettdriverne som sammen utgjør fremtidsregnskapet. Der budsjettperioden gikk fra år 2019-2028. For å estimere verdiestimat på bakgrunn av fundamental verdsettelse benyttet vi både egenkapital- og selskapskapitalmetoden. Gjennomsnittlig verdiestimatet ble kr 109 per aksje, som ble nedjustert på grunn av konkursrisiko til kr 106 per aksje. Simulering og sensitivitetsanalyse avdekket videre betydelig usikkerhet med vårt verdiestimat. Videre ble det gjennomførte en komparativ verdsettelse for å supplere vårt verdiestimat. Fra den komparative verdsettelsen ble det estimert at markedsverdien var kr 11.2 milliarder som gir et verdiestimat på kr 82,5 per aksje. Avslutningsvis vektet vi komparative verdsettelsen med den fundamentale verdsettelsen og det endelige verdiestimatet ble kr 97 per aksje som gir en markedsverdi på kr 13,2 milliarder. Aksjekursen per 25.02.2019 var kr 58,8. Handelsstrategien vår blir dermed en kjøp-anbefaling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleVerdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal