Show simple item record

dc.contributor.advisorMyking, Thonette
dc.contributor.authorGrønås, Astrid Rettedal
dc.date.accessioned2020-02-26T14:08:38Z
dc.date.available2020-02-26T14:08:38Z
dc.date.issued2019-12-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2644022
dc.descriptionMaster's thesis in Social worknb_NO
dc.description.abstractStudiens tema er tverrprofesjonelt samarbeid i en forebyggende kontekst. Problemstillingen min spør hvordan tverrprofesjonelt samarbeid kan styrke tjenestetilbudet til førstegangsforeldre i risiko. Avhandlingen er utformet som en case-studie av samarbeidet mellom den kommunale barnevernstjenesten og foreldreveiledningsprogrammet Nurse- Family Partnership. For å belyse problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming, og undersøkelsen består av intervjuer av fagpersoner som arbeider i barnevernet og i Nurse – Family Partnership-programmet. De teoretiske perspektivene som benyttes for å forstå datagrunnlaget er teori om samarbeidets synergi, Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell og teori om risikofaktorer. Resultatene fra analysen min indikerer at det finnes potensiale for samarbeidsgevinster i samarbeidsrelasjonen mellom NFP og barnevernet, og at disse gevinstene befinner seg i det komplekse spenningsfeltet mellom hjelp og kontroll. Studiens resultater viser at tillit mellom partene som inngår i det tverrprofesjonelle samarbeidet har stor betydning for hvordan samarbeidet påvirker tjenestetilbudet til målgruppen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsosialt arbeidnb_NO
dc.subjectsocial worknb_NO
dc.subjecttverrfaglig samarbeidnb_NO
dc.subjecttverrprofesjonelt samarbeidnb_NO
dc.subjectbarnevernstjenestennb_NO
dc.subjectNurse-Family Partnershipnb_NO
dc.subjectFamilie for første gangnb_NO
dc.subjecttidlig innsatsnb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectrisikofaktorernb_NO
dc.titleMellom hjelp og kontroll - en case-studie av samarbeid mellom barnevernstjenesten og Nurse-Family Partnershipnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal