Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkretting, Karl
dc.contributor.advisorLaunay, Jean-Marc
dc.contributor.authorØvrebø, Kjetil
dc.date.accessioned2020-04-01T13:37:11Z
dc.date.available2020-04-01T13:37:11Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2649938
dc.descriptionMaster's thesis in Information technologyen_US
dc.description.abstractIndustrielle roboter har i lang tid blitt plassert i et fysisk avgrenset og inngjerdet område for arbeidernes sikkerhet. Med nyvinninger innen sikkerhetssystemer og oppdaterte regelverk er dette i ferd med å endres. Kollaborative industrielle roboter gjør det mulig å kombinere de repetitive egenskapene til en robot med en arbeiders evne til å oppdage feil og utføre individuell tilpasning. Målet for denne avhandlingen er å utvikle en kollaborativ robotisert løsning som trer pølser på røykespyd, hekter dem av en opphengsmaskin og plasserer dem i tilhørende røykevogn. For å nå dette målet er det laget forslag til planløsning, robotverktøy og nødvendig tilleggsutstyr. Kode for bevegelser av roboten er utviklet, med nødvendige begrensninger i fart og akselerasjon. Ulike metoder for å tilfredsstille krav til sikkerhet er undersøkt og beregnet. To forslag til løsning er visualisert, simulert og testet i robotprodusentens dataprogram, med alle bevegelser og nødvendige sikkerhetstiltak. Resultatene fra simuleringen er lovende, det skal være mulig å implementere en kollaborativ robotisert løsning med gjennomsnittlig syklustid 14,43 s, hvilket er innenfor kravet på 15,46 s gitt av oppdragsgiveren. En alternativ konvensjonell løsning er utarbeidet for sammenlikning, denne oppnår resultater tilsvarende et kommersielt robotisert produkt med 1/6 av dens arealbruk. Et grovt prisoverslag viser at forslagene til løsning har inntjeningstid på hhv. 20 og 17 måneder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectinformasjonsteknologien_US
dc.subjectroboten_US
dc.subjectkollaborativen_US
dc.subjectautomatiseringen_US
dc.subjectrøykespyden_US
dc.subjectRobotNorgeen_US
dc.subjectkybernetikken_US
dc.subjectsignalbehandlingen_US
dc.titleRobotløsning for håndtering av pølser på røykespyden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal