Show simple item record

dc.contributor.advisorØdegaard, Bernt Arne
dc.contributor.authorNsabimana, Remy
dc.contributor.authorde Waal, Berend
dc.date.accessioned2020-09-23T07:49:53Z
dc.date.available2020-09-23T07:49:53Z
dc.date.issued2020-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679138
dc.descriptionMaster's thesis in Applied Financeen_US
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne masteroppgaven var å finne ut om aksjeprisen til Grieg Seafood ASA var over eller underpriset per 31.12.2019. Da var aksjen priset til 140,30 kroner. Vi benyttet oss hovedsakelig av en fundamental verdsettelsesmetode. Denne metoden går ut på å verdsette et selskap ved å utregne nåverdien til deres fremtidige kontantstrømmer. Ettersom det foreligger flere usikkerheter knyttet til en verdsettelse, har vi også utført en komparativ verdsettelse som et supplement. Vi begynte verdsettelsesprosessen ved å utføre en strategisk analyse av selskapet og oppdrettsbransjen. Den strategiske analysen ga oss et innblikk i de eksterne faktorene som selskapet må forholde seg til, attraktiviteten til bransjen og selskapets interne ressurser. Videre utførte vi en historisk regnskapsanalyse hvor vi omgrupperte regnskapet til selskap slik at det var mer investororientert. Dette omgrupperte regnskapet dannet grunnlaget for en risikoanalyse hvor vi satte en karakter A på selskapets risikoprofil, dette tilsvarer en konkurssannsynlighet på 0,08%. Videre utførte vi en lønnsomhetsanalyse som avdekket at selskapet var i besittelse av en strategisk fordel på 16,5%. Denne skyldes en bransjefordel på 25,4% og en intern ressursulempe på -8,9%. Innsikten fra de foregående analysene dannet grunnlaget for å utrede et fremtidsregnskap og de fremtidige avkastningskravene i perioden 2020 til 2026. Vi utførte videre den fundamentale verdsettelsen ved på å benytte diskonteringskravet og finne nåverdien av selskapet fremtidige kontantstrømmer. Dette gjør vi gjennom egenkapitalmetoden og selskapskapitalmetoden og fikk et vektet gjennomsnittlig estimat på 134,79 kroner. Vi utførte en sensitivitetsanalyse for å se hvilke av verdidriverne den endelige aksjeprisen var mest sensitiv mot. Dette var driftsmarginen i terminalåret hvor en 10% endring medførte til en 52% endring i aksjeprisen. Videre utførte vi en komparativ verdsettelse da vi så behovet for å verdsette selskapet fra et annet perspektiv ettersom det er knyttet en del usikkerheter i verdsettelsesmetoden. Dette ga oss en gjennomsnittlig pris på 134,50 kroner. Den endelige prisen var vektet med 75% av den fundamentale verdsettelsen og 25% av den komparative. Vi fikk da et endelig verdiestimat på egenkapitalen til Grieg Seafood ASA lik 134,79 per 31.12.2019. Dette resulterer i en hold-anbefaling av som aksjen som vår handlingsstrategi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2020;
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.subjectanvendt finansen_US
dc.titleVerdsettelse av Grieg Seafood ASAen_US
dc.title.alternativeValuation of Grieg Seafood ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderRemy Dusabe Sangwa Nsabimana, Berend de Waalen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber148en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record