Show simple item record

dc.contributor.advisorThorsen, Kristian
dc.contributor.authorTjørhom, Raymond
dc.date.accessioned2020-09-28T19:09:54Z
dc.date.available2020-09-28T19:09:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680069
dc.descriptionMaster's thesis in Automation and signal processingen_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssystem samt utviklingen av en effektiv algoritme for estimering av ladestatus i racerbilens akkumulatorsystem. Batteriovervåkningssystemet var et påbegynt prosjekt fra høsten 2019, og hadde en ferdig master-modul. Til denne oppgaven måtte derfor slave-modulene designes og konstrueres. Slave-modulene er et samlenavn for to kretskort stablet i høyden, hvor det nederste er direkte tilkoblet celleterminaler, mens det øverste foretar kommunikasjon med master-modulen. Det øverste kortet er enkelt utskiftbart med konnektorer og adresseringsbrytere. Slave-modulene er godt gjennomtenkte og bærer preg av et enkelt men elegant design. Til å estimere ladestatus er det benyttet et unscented Kalmanfilter med Sigma-punkter, som gir bedre resultater enn et utvidet Kalmanfilter i særdeles ulineære prosesser. Estimeringen har gitt gode resultater under simulerte prosesser. Hverken batteriovervåkningssystemet eller estimeringen av ladestatus ble ferdigstilt. Før koronautbruddet hadde begge hovedprosessene god fremgang men grunnet de ekstraordinære omstendighetene rundt covid-19 ble flere prosesser i oppgaven satt på vent på ubestemt tid, og enkelte deloppgaver ble det også umulig å fullføre innen levering av oppgaven. Det arbeidet som er fullført antyder et vellykket produkt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IDE/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectinformasjonsteknologien_US
dc.subjectrobotteknologien_US
dc.subjectsignalbehandlingen_US
dc.subjectbatterien_US
dc.subjectkalmanfilteren_US
dc.subjectfsaeen_US
dc.subjectformula studenten_US
dc.subjection racingen_US
dc.subjectspkfen_US
dc.titleEstimering av ladestatus i en elektrisk racerbil med bruk av Kalmanfilteren_US
dc.title.alternativeEstimating State of Charge in an Electric Race Car Using Kalman Filteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Elektrotekniske fag: 540en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal