Show simple item record

dc.contributor.advisorSikveland, Marius
dc.contributor.authorØsthus, Karen
dc.contributor.authorBøthun, Susanne
dc.date.accessioned2020-12-08T14:32:34Z
dc.date.available2020-12-08T14:32:34Z
dc.date.issued2020-06-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2712469
dc.descriptionMaster's thesis in Accounting and auditingen_US
dc.description.abstractFormålet med oppgaven var å estimere egenkapitalverdien til Grieg Seafood ASA per 31.12.2019. Beregningen har blitt utledet ved bruk av en fundamental verdsettelsesteknikk, en teknikk som baserer seg på å finne verdiestimatet ved hjelp av nåverdimetoden. For å styrke påliteligheten til verdiestimatet, valgte vi også å supplere med en komparativ verdivurdering. Utredningen startet ved å gjennomføre en kvalitativ strategisk analyse, hvor hensikten var å undersøke både interne og eksterne forhold for å opparbeide en forståelse for selskapets underliggende økonomiske forhold. Oppdrettsbransjen ble konkludert til å være moderat attraktiv å konkurrere i, mens den interne analysen indikerte at Grieg Seafood hadde konkurranseparitet i markedet. Videre utførte vi en strategisk regnskapsanalyse ved bruk av forholdstall, hvor de kvantitative forholdene var i fokus. Basert på den kvalitative og kvantitative analysen utarbeidet vi deretter framtidsregnskap og framtidskrav. Dette dannet grunnlaget for å utlede det første verdiestimatet basert på budsjetterte vekter. Det første verdiestimatet ga en gjennomsnittlig verdi på kr 275,46 per aksje. Vi gjennomførte deretter en konvergering mot et felles verdiestimat, som resulterte i et verdiestimat på kr 181,49. Verdiestimatet ble deretter justert for konkursrisiko, hvor det endelige fundamentale verdiestimatet ble redusert til kr 181,13 per aksje. Ved å utføre en simulering- og sensitivitetsanalyse viste det seg at det knyttet seg en nevneverdig usikkerhet til verdiestimatet, samt at estimatet var svært sensitivt ovenfor endringer i netto driftsmargin og driftsinntektsvekst. Ved å supplere den fundamentale verdivurderingen med en komparativ verdivurderingsteknikk, endte vi opp med et endelig verdiestimat på kr 175,95 per aksje. Til slutt sammenlignet vi vårt verdiestimat med børskurs, som indikerte at aksjekursen var undervurdert i markedet. Vi ga derfor en kjøps-anbefaling på Grieg Seafood aksjen per 31.12.2019.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectrevisjonen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.titleVerdsettelse av Grieg Seafood ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal