Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Kristoffer Wigestrand
dc.contributor.authorJoa, Cathrine
dc.contributor.authorSanden, Emilie
dc.date.accessioned2021-02-18T13:23:50Z
dc.date.available2021-02-18T13:23:50Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728966
dc.descriptionMaster's thesis in Applied financeen_US
dc.description.abstractI hverdagen står vi alle overfor økonomiske avgjørelser. Bedre teknologi og mer komplekse finansielle markeder gjør at vi stadig må utvikle vår finansielle kunnskap. Tidligere internasjonale undersøkelser viser at Norge har kommet langt i utviklingen av den finansielle kunnskapen, men at det fremdeles er et stort skille mellom kvinner og menn. Det er også stor forskjell mellom hvordan kvinner og menn klassifiserer den kunnskapen de selv har (AksjeNorge, 2016). Vi ønsket derfor å undersøke hvor betydelig denne forskjellen var, ved å undersøke hvordan egen oppfatning av finansiell kunnskap påvirker økonomiske valg. Fra tidligere forskning er det også tydelig at menn og kvinner har ulike risikopreferanser (Krause, 2006). Dette ønsket vi også å inkludere i vår oppgave ved å se på hvordan risikopreferanser påvirker investeringsavgjørelser. Tradisjonelle økonomiske teorier bygger på forutsetningen om at mennesket er rasjonelt og nyttemaksimerende, og sier noe om hvordan mennesket bør handle (Ackert & Deaves, 2016, s. 6). Dette tilsier at det ikke skal finnes forskjeller mellom kvinner og menn ved økonomiske avgjørelser. Nyere studier viser derimot at mennesket ikke alltid opptrer rasjonelt, og at de bryter med tidligere forutsetninger. Dette blir tydelig gjennom skifting av preferanser, overmot og tapsaversjon, som er noen av de grunnleggende elementene i prospektteori. Prospektteorien forsøker å forklare hvordan de psykologiske aspektene påvirker økonomiske valg, og sier noe om hvordan mennesket faktisk handler (Kahneman & Tversky, 1979, s. 274). For å besvare vår problemstilling gjennomførte vi en elektronisk spørreundersøkelse. Analysegrunnlaget utgjorde et utvalg på 610 respondenter, hvorav 589 av disse var brukbare. Resultatene fra vår undersøkelse og analyser viste stor likhet med tidligere forskning. Studien viser at det finnes klare forskjeller mellom kjønnene når det kommer til investeringsadferd. Disse forskjellene kan forklares av ulik inntekt blant kjønnene, samt ulikt nivå av finansiell kunnskap, hvor mennene innehar mest kunnskap. Mennene har også større tro på den kunnskapen de innehar, som påvirker graden av overmot de utviser. I tillegg har de større risikovillighet. Dette fører til at mennene både investerer mer og hyppigere i finansielle instrumenter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.subjectanvendt finansen_US
dc.titleHva er årsakene til at det finnes investeringsforskjeller mellom kvinner og menn?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal