Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHakvaag, Tonje Catrin
dc.contributor.authorPettersen, Sofie Hylland
dc.date.accessioned2021-07-22T16:26:17Z
dc.date.available2021-07-22T16:26:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81558459:34719535
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2765130
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om emosjonelt arbeid, og hvordan det påvirker personer i yrkesrollen som sosialarbeider. Sosialarbeidere er en yrkesgruppe som i stor grad er eksponert for emosjonelt arbeid, på godt og vondt. I likhet med de som søker profesjonell hjelp, er også de som utøver denne hjelpen utsatte og sårbare. Oppgaven tar for seg ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan påvirke sosialarbeideren i emosjonelt arbeid. Det blir lagt fokus på hvordan sosialarbeidere selv kan håndterer arbeid som er emosjonelt krevende, i tillegg til å se på organisasjonen sin rolle i å ivareta de ansatte. Oppgaven besvares gjennom en litteraturstudie. Det teoretiske grunnlaget i oppgaven er Arlie R. Hochschild sin emosjonsteori, og Albert Bandura sin teori om mestringstro. Forskning viser at helse- og sosialarbeidere oppgir å ha høyere emosjonelle krav i jobben enn andre yrkesarbeidere, og er eksponert for negative konsekvenser slik som emosjonell dissonans, stress og utmattelse. Studien viser en tydelig sammenheng mellom sosialarbeidere sin egen mestringstro og ledelsen sin interesse for de ansatte. Studien oppsummeres ved at det er tydelig at sosialarbeidere utfører emosjonelt arbeid, og at dette kan medføre negative konsekvenser for den ansatte. Det vil være essensielt for arbeidsplassen å ha fokus på hvordan risikofaktorer og negative konsekvenser kan dempes og motvirkes. Det er for å beskytte den enkelte arbeidstaker ettersom emosjonelt arbeid stadig blir mer synlig.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleEmosjonelt arbeid i yrkesrollen som sosialarbeider - en litteraturstudie
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel