Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteinberg, Egil.
dc.contributor.authorBø, Håvard.
dc.contributor.authorOpsahl, Jakob.
dc.contributor.authorBø, Julie.
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:16Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:34866015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773147
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med vår bacheloroppgave er å estimere den økonomiske verdien til Yara International ASA målt per aksje våren 2021, og med dette besvare problemstillingen vår: «Hva er verdien av Yara International ASA våren 2021?». På bakgrunn av den estimerte aksjeprisen vi finner i bacheloroppgaven sammenlignet med den faktiske aksjeprisen til Yara skal vi gi en kjøps-, hold- eller salgsanbefaling. Vi har først tatt for oss Yara og gjødslebransjen selskapet er en del av, for å gi en grunnleggende innføring og bedre forståelse av Yara og gjødselbransjen. Videre i oppgaven har vi presentert to ulike verdsettelsesmetoder som er fundamental verdsettelse og relativ verdsettelse, da dette er to gode metoder for å gjennomføre en verdsettelse av et børsnotert selskap. For å estimere en aksjepris ved hjelp av en fundamental verdsettelse har vi benyttet historisk regnskapsdata for å estimere fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. I beregningen av fremtidige kontantstrømmer har vi i tillegg gjennomført en strategisk analyse av selskaps- og bransjespesifikke faktorer som kan ha påvirkning på Yara sine kontantstrømmer fremover i tid. I tillegg gjennomførte vi en regnskapsanalyse av Yara for å vurdere deres lønnsomhet, likviditet og soliditet relativt til andre sammenlignbare selskaper for Yara i gjødselbransjen. Dette for å sikre at Yara har en god lønnsomhet, likviditet og soliditet slik at det var realistisk å kunne estimere Yara sine kontantstrømmer evig frem i tid gjennom en terminalverdi beregning. Videre utførte vi en sensitivitetsanalyse for ulike variabler vi anser som kritiske da endringer i disse variablene påvirker den estimerte aksjekursen til Yara. For å estimere en aksjekurs for Yara ved bruk relativ verdsettelse brukte vi ulike multipler til sammenlignbare selskaper for Yara. Disse ble videre brukt i beregningen av Yara sin aksjekurs som avvikte fra aksjeprisen som ble estimert ved hjelp av en fundamental verdsettelse. Gjennom den fundamentale verdsettelsen beregnet vi oss frem til en aksjepris for Yara på 426,6 norske kroner, mens vi beregnet en aksjepris på 632,5 norske kroner gjennom den relative verdsettelsen. Ved å vekte aksjeprisen fra den fundamentale verdsettelsen med 80 prosent og aksjeprisen fra den relative verdsettelsen med 20 prosent ender vi ut med en aksjepris på 467,8 norske kroner for Yara, mot det markedet priste Yara den 23.04.21 på 427,9 norske kroner. Dette tilsvarer en oppside på 9,3 prosent, og det gis dermed en hold-anbefaling for Yara International ASA.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av Yara International ASA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel