Show simple item record

dc.contributor.advisorBerle, Erika Christie
dc.contributor.authorAzinovic, Matea
dc.contributor.authorLevik, Marie
dc.contributor.authorRege, Fredrik Andersen
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:38Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:35650211
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773170
dc.description.abstractGjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. Hensikten med oppgaven er å se på om en nedgang i oljeprisen fører til en nedgang i boligprisen. Teorien er bakgrunnen for oppgaven hvor vi presenterer materialet for oljehistorien og petroleumens påvirkning på Norge og Stavanger. Vi presenterer også hvilke faktorer som påvirker boligprisene og ser på den historiske boligprisen. I tillegg til gjennomgang av hva klynger er, klyngeeffekten i Stavanger og indirekte virksomheter i petroleumsnæringen. Til slutt presenterer vi hypotesene våre. Videre i oppgaven blir modellen vi skal bruke presentert og forklart, hvor vi bruker både simpel og multippel regresjon. Dataen vi har brukt i modellene har månedlige, kvartal eller årlige tall for perioden 2003-2020. Resultatet av analysene viser at oljeprisen har en påvirkning på boligprisen i Stavanger, og at Stavanger blir rammet hardere på grunn av klyngeeffekten. I tillegg til at de indirekte sysselsatte i petroleumsnæringen blir rammet hardere ved en nedgang enn de direkte sysselsatte.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleOljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record