Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØygarden, Olaug
dc.contributor.authorLillereiten, June
dc.contributor.authorBjelland, Victoria Marie Beatrice
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:39Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:35094061
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773171
dc.description.abstractVi er interessert i å se på hvordan ledere kan bidra til å bygge helsefremmende arbeidsplasser. Arbeidsmiljøloven viser at arbeidsgiver skal “sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon” (Arbeidsmiljøloven, 2006, § 1-1) for deres ansatte. På bakgrunn av dette har vi valgt å se om ledere kan anvende jobbkrav-ressursmodellen for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Vi har anvendt litteraturstudie som metode for å kunne se på tidligere forskning rundt dette temaet. Litteraturen er hentet inn ved systematiske søk i databasen Oria, og utvalgt litteratur er presentert i sammendrag for deretter å bli sammenlignet og drøftet senere i oppgaven. Gjennom oppgaven har vi kommet fram til at i det store bildet handler det om å øke jobbressurser for å kompensere for høye jobbkrav. Ved å tilføre jobbressurser, vil dette kunne gjøre ansatte motiverte og engasjerte. Det finnes flere måter å løse dette på ettersom dette bør tilpasses hver enkelt ansatt og arbeidsplass. Det kommer også tydelig fram at jobbkrav-ressursmodellen er en god modell å bruke for å skape en helsefremmende arbeidsplass.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan kan en leder skape en helsefremmende arbeidsplass sett ut fra jobbkrav-ressursmodellen?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel