Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinberg, Egil.
dc.contributor.authorSvihus, Amanda.
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:55Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:35641729
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773188
dc.description.abstractFormålet med min bacheloroppgave er å svare på problemstillingen «Hva er verdien av Time Gruppen AS våren 2021?». Time Gruppen eier to driftsselskaper, Time Interiør og Time Aluminium. I oppgaven vil jeg estimere en verdi på egenkapitalen til de to driftsselskapene for å finne et verdiestimat på den totale egenkapitalen i Time Gruppen. I starten av oppgaven presenterer jeg selskapet og bransjen som selskapet opererer i. Videre tar jeg for meg flere teorier innenfor verdsettelse og går gjennom de ulike verdsettelses metodene, for deretter å beskrive valg av metode. Før jeg estimerer fremtidige kontantstrømmer foretar jeg en strategisk analyse, hvor jeg analyserer makro omgivelsene selskapet står overfor og som kan ha en påvirkning på selskapet. Det blir også gjennomført en regnskapsanalyse hvor jeg ser på ulike nøkkeltall og vurderer selskapenes økonomiske situasjon i dag. Jeg estimerte de fremtidige kontantstrømmene basert på historiske regnskapstall og tok hensyn til informasjonen fra den strategiske analysen. Gjennom oppgaven er historiske regnskapstall for Time Interiør og Time Aluminium hentet fra bedriftenes regnskapsprogram. Jeg beregnet et foreløpig avkastningskrav ved å bruke bokførteverdier som vekter i wacc for å neddiskontere kontantstrømmenene og komme frem til et foreløpig verdiestimat av egenkapitalen. Tilslutt i den fundamentale verdsettelsen gjør jeg en iterativ prosess, hvor jeg bruker den estimerte markedsverdien på egenkapitalen i en beregning av et nytt og mer realistisk avkastningskrav som brukes for å estimere en endelig verdi av egenkapitalen. Etter å ha gjennomført en verdsettelse baser på neddiskonterte kontantstrømmer, foretar jeg en relativ verdsettelse basert på ulike multipler. Ved bruk av denne verdsettelses metoden fikk jeg ulike verdiestimat enn fra den fundamentale verdsettelsen. Til slutt foretar jeg en sensitivitetsanalyse for å teste hvor følsom den estimerte verdien på selskapet er for endringer i ulike faktorer som inngår i den fundamentale verdsettelsen. I den relative verdsettelsen ble den estimerte verdien av egenkapitalen til Time Gruppen, ved bruk av P/B, på 106 MNOK. Verdien av egenkapitalen jeg fikk ved å bruke metoden fundamental verdsettelsen ble estimert til like i overkant av 107 MNOK, som blir støttet opp av den relative verdsettelsen. 
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av Time Gruppen AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record