Show simple item record

dc.contributor.advisorValseth, Siri.
dc.contributor.authorLandaas, Ole Petter.
dc.date.accessioned2021-09-03T16:30:26Z
dc.date.available2021-09-03T16:30:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:35668455
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773225
dc.description.abstractBacheloroppgaven undersøker problemstillingen «hva er verdien til Tesla våren 2021?» ved å foreta en verdsettelse av Tesla Inc. Formålet til oppgaven er å undersøke Teslas fundamentale aspekter for å belyse hvilke forhold som førte til at selskapet økte betraktelig i verdi under Covid-19 i 2020. Oppgaven begynner først med å introdusere Tesla og hvilken verdsettelses metode jeg vil benytte. Deretter foretar jeg en strategisk analyse for å vurdere hvilke makroøkonomiske forhold påvirker Tesla, dette gjøres via en PESTEL- og Porter analyse, som til slutt oppsummeres i en SWOT analyse. Etter den strategiske analysen, vurderer jeg Teslas presentasjon de siste fem årene ved å sammenligne dens nøkkeltall med de andre topp automobilprodusentene i USA. Der finner jeg at Tesla har hatt dårlig presentasjon, men har hentet seg godt opp de siste tre årene. Videre foretas verdsettelsen av Tesla hvor selskapets fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og terminalverdi estimeres. Estimatene benyttes til å estimere Teslas aksjepris. Aksjeprisen verdsettes til $361.38 per 23.04.2021, som avviker stort fra daværende kurs på $731.36. I sensitivitetsanalysen og konklusjonen så vurderer jeg mulige forhold som kan ha forårsaket avviket, til jeg avslutter oppgaven med å diskutere noen innvendinger.
dc.description.abstractThe thesis examines the research question "What is Teslas value the spring of 2021?" by conducting a valuation of Tesla Inc. The purpose of the thesis is to examine Tesla's fundamental aspects in order to shed light on factors that led to the company to significantly increase in value under Covid-19 in 2020. The assignment begins by first introducing Tesla and then which valuation method I will be using. Then I conduct a strategic analysis to consider which macroeconomic factors that may affect Tesla. This is done with both a PESTEL- and Porter analysis, which are summarized in a SWOT analysis. After the strategic analysis, I evaluate Tesla's performace over the last five years by comparing key figures with other top automobile manufacturers in the United States. There I find that Tesla had poor performance, but has recovered well in the last three years. Then the valuation is conducted, where the company's future cash flows, required rate of return and terminal value are estimated. The estimates are then used to estimate a stock price for Tesla. Lastly, the stock is valued at $361.38 as of 23.04.2021, which differs significantly from the then current price at $731.36. This difference I discuss in the sensitivity analysis and the conclusion, where I consider possible factors that may have caused the discrepancy. I end the thesis by considering its limitations.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av Tesla Inc,
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record