Show simple item record

dc.contributor.advisorBerge Evensen, Kjersti.
dc.contributor.authorEidsvåg, Marie.
dc.date.accessioned2021-09-03T16:30:40Z
dc.date.available2021-09-03T16:30:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:34504160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773243
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven var å finne ut om hjemmekontor har en effekt på effektivitet og følelsen av kvalitet i arbeidet til en ansatt. Forskningen ble gjort ved kvalitativ studie, som baserte seg på seks intervju med ansatte som har tidligere jobbet på kontor, men nå sitter på hjemmekontor. Det er brukt tematisk analyse for å analysere dataen. Oppgaven er bygget på teori som omhandler motivasjon, effektivitet og kvalitet, og hvordan disse kan knyttes sammen. Min analyse viste at motivasjon spiller en stor rolle for hvordan effektivitet og kvalitet blir påvirket på hjemmekontor. Motivasjonsteorien jeg har gått ut ifra er selvbestemmelsesteorien til Ryan & Deci. Den deler motivasjon inn i indre og ytre motivasjon. Teorien går ut på blant annet at mennesker har psykologiske behov for kompetanse, tilknytning og autonomi. Dette følte jeg var svært relevant til min oppgave, ettersom det er det som beskriver ansatte i rederibransjen på best mulig måte. En svakhet med oppgaven er at det er få informanter. Jeg viser til annen forskning som viser at om man undersøke en større gruppe menneske kan svare variere i stor grad. For å skaffe overordnet resultat bør det gjennomføres en kvantitativ undersøkelse i tillegg.
dc.description.abstractThe background for this assignment was to find out if home office as an effect on the efficiency and sense of quality in an employee´s work. The research was done by a qualitative study, which was based on six interviews with employees who have previously worked in an office, but now work from home. Thematic analysis has been used to analyze the data. The thesis is based on theory that deals with motivation, efficiency and quality, and how these can be linked. My analysis showed that motivation plays a big role in how efficiency and quality are affected when working from home. The motivation theory I have based on is the self-determination theory of Ryan & Deci. It divides motivation into intrinsic and extrinsic motivation. The theory is, among other things, that people have psychological needs for competence, connection and autonomy. I felt this was very relevant to my assignment, as it is what describes employees in the shipping industry in the best possible way. A weakness with the assignment is that there are few informants. I refer to other research that shows that if you examine a larger group of people, answers can vary greatly. In order to obtain an overall result, an additional quantitative survey should be carried out.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan hjemmekontor påvirker effektivitet og følelsen av kvalitet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record