Show simple item record

dc.contributor.advisorKengen, Irene Eline
dc.contributor.authorHald, Aleksander Fosshagen
dc.contributor.authorKalås, Even Kristoffer
dc.contributor.authorÅdland, Vegard
dc.date.accessioned2021-09-03T16:30:45Z
dc.date.available2021-09-03T16:30:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:22524079
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773248
dc.description.abstractVår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er en bydel i Stavanger med store økonomiske forskjeller. Brodd har sett at færre driver med idrett i deres nærområder sammenlignet med andre. Derfor har de startet “Bli med!” prosjektet for å gi alle barn muligheten til å bli med på fotball fra ung alder uten at økonomien skal oppleves som en hindring. Prosjektet ble startet i 2018 og har gjort det gratis å delta for barn på de to siste årene i barnehagen og for de som går i 1. klasse. Selv om prosjektet startet i 2018, ble det i 2017 startet et pilotprosjekt der barn i alder 4-6 fikk det første halvåret gratis og vi regner derfor året 2017 som en del av prosjektet i vår analyse. Vi har i samarbeid med Brodd jobbet med å kunne se effekten av prosjektet. I denne oppgaven har vi tatt i bruk sekundærdata fra medlemsregister samt primærdata hentet gjennom en spørreundersøkelse, hvor begge er anonymisert. Medlemsregisteret består av barn i alder 4-11 i årene 2014-2020. Vi sorterte medlemmer i tilhørende årskull som inkluderer overlappende aldre for samme årstrinn i barnehage og første klasse i barneskolen. For å måle selve effekten av prosjektet har vi utført en Difference-in-difference tilnærming i vår OLS analyse. Modellen utledet til regresjonsanalysen identifiserer medlemmer berørt av prosjektet i to forklarende variabler for kort og langtidsperspektiv. Regresjonen ble utført først med hensyn på alle medlemmer, deretter i differensierte kategorier for henholdsvis gutter, jenter og barn med innvandrerbakgrunn. I de mindre utvalgte kategoriene fikk vi en forventet dårligere forklarende statistisk effekt. Målgruppen for spørreundersøkelsen var barn som ble født mellom 2012-2017 og ble distribuert via e-post til foresatte. Undersøkelsen ble sendt ut til 256 aktive medlemmer og 112 medlemmer som har frafalt idretten. I vår spørreundersøkelse fant vi ut at det var en god andel som ikke hadde hørt om prosjektet, men de fleste svarte at de var fornøyde med det etter vi forklarte hva det handlet om. Det var allikevel en forelder som mente prosjektet hadde forbedringspotensial fordi det ble for mange barn på en gang når et nytt kull skulle starte. Det var også en del som svarte at de ikke ville vært medlem i Brodd FK hvis “Bli med!” prosjektet ikke hadde eksistert.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.title"Bli med" prosjektet!
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record