Show simple item record

dc.contributor.advisorTøssebro, Erlend
dc.contributor.authorJørgensen, Sander
dc.contributor.authorFinnesand, Erik
dc.contributor.authorSolheim, Brage
dc.date.accessioned2021-09-07T16:30:35Z
dc.date.available2021-09-07T16:30:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:78872743:36724451
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774430
dc.description.abstractGruppen fikk tildelt en oppgave hvor formålet var å videreutvikle programvaren Open AR Sandbox. Et simuleringsprogram som bruker en sensor og projektor til å vise ulike moduler i en fysisk sandkasse. Idéen er at en bruker former et landskap i sandkassen, sensoren leser av landskapet, og en datamaskin bruker projektoren til å projisere bildet ned i sandkassen. Målet var å lage et brukergrensesnitt til programvaren, samt å bygge ut nye moduler som var relevante for geologistudentene ved Instituttet for Energiressurser ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven ble utlyst av Universitetet i Stavanger. Gruppen sto fritt til å velge hvordan oppgaven skulle løses og hva som skulle legges til i programmet. Oppgaven ble løst i dialog med oppgaveansvarlig, professor Nestor Fernando Cardozo Diaz. Oppgaveansvarlig tildelte gruppen en liste med funksjonaliteter som var ønsket av instituttet. Listen fra oppgaveansvarlig inkluderte: Utvikle et nytt brukergrensesnitt til programvaren Open AR Sandbox, som gjør det enklere å bruke for studenter uten forkunnskaper i Python. Projisere geologiske modeller lagd med Python-biblioteket GemPy i sandkassen. Ideen er at sandkassen skal vise et geologisk kart basert på den geologiske modellen og landskapet formet i sanden. Utvikle et brukergrensesnitt som gjør det mulig å konstruere, modifisere og lagre 3D geologiske modeller i Gempy, uten forkunnskaper i Python. Oppgaven ble løst ved å først analysere koden og funksjonene til den eksisterende programvaren. Etter dette startet gruppen på listen fra oppgaveansvarlig. De to hovedpunktene i listen var å utvikle et brukergrensesnitt til programmet, samt å utvikle en modelleringsmodul med et eget brukergrensesnitt. Modelleringsmodulen skulle brukes til å lage geologiske modeller og projisere modellene i sandkassen. Brukergrensesnittet til Open AR Sandbox er tilegnet å være en brukervennlig platform for geologistudenter uten forkunnskaper i Python. Gruppen har laget programmet slik at det skal være enkelt å videreutvikle ved et senere tidspunkt.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleProjisering av geologiske modeller i en sandkasse, et brukergrensesnitt utviklet for GemPy og Open AR Sandbox
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record