Show simple item record

dc.contributor.advisorHatteland, Øystein
dc.contributor.authorTeigen, Sara Cecilia
dc.contributor.authorLøvås, Ingeborg Vindenes
dc.date.accessioned2021-09-20T07:31:41Z
dc.date.available2021-09-20T07:31:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:83538997:4547986
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779026
dc.description.abstractDenne studien har som formål å utforske det å organisere ledelsessamhandling i fellesskap og hvordan dette kan fremme læring for lederrollen. Det finnes mye litteratur om hvordan en kan tilrettelegge for læringsforhold i organisasjoner gjennom samarbeidsforhold. Hva som er viktig og gir læringsutbytte for en leder i et lederfellesskap eller i et ledelsessamarbeid danner konseptet bak vår studie. Vi har jobbet ut fra et forskningsspørsmål knyttet til hvordan samhandling og samarbeid i et ledelsesfellesskap kan fremme læring og støtte for lederroller i komplekse miljø. Gjennom en kvalitativ case-studie har vi utforsket dette i et ledelsesfellesskap av redaktører fra samme region. Regionen har gjennomgått en endring i organisatorisk kontekst da den ble fusjonert med et større mediehus. Et av målene fra mediehusets side var å få samlet regionen i større grad enn tidligere, dette ble gjort gjennom å forsterke organiserte forhold ved ledelsesfellesskapet og legge opp til et tettere samarbeid knyttet til mål og strategi, visjon og faglig innhold, blant annet gjennom erfarings- og kunnskapsutveksling mellom lederne. Vi var interessert i hvordan slike læringsforhold kan oppleves og påvirkes av forhold som følge av endringer i samhandlingsmønstre og hva dette gjør med endringslederes refleksjon rundt egen rolle som leder og situasjonen de befinner seg i. Vi har undersøkt dette gjennom redaktørenes opplevelse knyttet til formål og kontekst for samhandlingen mellom redaktørene og noe øvrig samarbeid med sentraliserte avdelinger i mediehuset. Våre funn viser at organisert ledelsessamhandling gjennom erfaringsutveksling og diskusjon har verdi når det kommer til læringsutbytte og støtte for lederrollen, men i varierende grad. Tett samhandling på ledelsesnivå kan fremme kollektiv læring og styrke lederrollen, spesielt i omgivelser som bærer preg av komplekse forhold. I vår case har vi avdekket at kanskje det største utbytte av læring og støtte for lederrollen i denne sammenheng skjer gjennom læringsforhold i uformelt samarbeid mellom lederne som er behovs- og situasjonsbasert. Våre funn indikerer at det er en sterk relasjon mellom den organiserte samhandlingen og den uorganiserte samhandlingen, og at de sammen er med på å fremme gjensidige læringsforhold gjennom et ledelsesfelleskap. Forutsetninger for at ledere kan ta del i og utvikle gode læringsforhold sammen er at organisasjonen verdsetter læring og utvikling av kompetanse, samt tilrettelegger for dette gjennom organisatoriske forhold.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleLæringsforhold i et lederfellesskap - Hvordan samhandling i fellesskap kan fremme læring
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [872]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record