Show simple item record

dc.contributor.advisorHervik, Sigbjørn
dc.contributor.authorMølstre, Monica Emilie
dc.date.accessioned2021-09-29T16:28:46Z
dc.date.available2021-09-29T16:28:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:79010903:22326324
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786270
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er det foretatt innhenting av datamateriale gjennom elevers oppgaveløsning i rammeverket «Open Middle Math». Målet ved observasjon og utprøving av oppgavetypen har vært å se om det kan være et godt supplement til undervisning i matematikk. Utvalgsgruppen er en klasse ved 8. trinn. Studien har bakgrunn i oppfatningen av at flere elever synes matematikkfaget er lite interessant. Erfaringsmessig ser det ut til at flere elever ofte lærer seg en standard algoritme å følge, men ikke nødvendigvis har en forståelse for utførelsen. På bakgrunn av dette vil det være vanskelig å videreføre den matematiske kunnskapen, og anvende informasjonen inn i nye situasjoner. Dette har fått et større fokus i fagfornyelsen. Det er ønskelig, ifølge Utdanningsdirektoratet (2019), å se bort fra store mengder overflatelæring, og heller vende blikket mer mot dybdelæring. «Open Middle Math» skal ifølge Kaplinsky (2020) bidra til å avdekke hvorvidt elevene forstår hva de lærer. Underviser kan dermed se tydeligere hvilken forståelse elevene bygger. Resultatene bak oppgavene viser at elevene synes det er gøy med oppgaver som er nye. Det er ulike oppfatninger rundt elevenes nysgjerrighet, og engasjement av oppgaver med større utfordringer enn hva man vanligvis arbeider med. Oppfatningene rundt oppgavene skapes av flere inntrykk, hvor tid kan være en viktig faktor for å skape positive holdninger til oppgavetypen.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.title«Open Middle Math» og dets bidrag til undervisning i matematikk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record