Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Kristoffer Wigestrand
dc.contributor.authorLubowa, Suzan Luyiga
dc.contributor.authorLøkke, Jonas Emil
dc.date.accessioned2021-10-06T15:51:30Z
dc.date.available2021-10-06T15:51:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:82490702:46866803
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788239
dc.description.abstractMislighold av gjeld er et stadig økende problem i Norge. Gjeldsveksten i norske husholdninger, spesielt usikret gjeld, har vært enorm i flere år. Tiltak og regulering fra myndighetene har dempet gjeldsveksten de seneste årene, samtidig som det fremdeles er en økende trend i mislighold. I kjølvannet an denne økningen har behovet for refinansiering økt. Med data av kunder i refinansieringsbanken Kraft Bank, ønsker vi å undersøke om faktorer fra tidspunktet kundene fikk refinansiering i 2018 og 2019 refinansiering har hatt påvirkning på deres betalingsatferd i etterkant. Med tanke på at mislighold ikke bare er et resultat av kredittrelaterte faktorer, men også atferdsrelaterte og psykologiske faktorer som selvkontroll, nåtidsskjevhet og tålmodighet, er ikke våre funn en fasit på hvorfor kundenes betalingsatferd er som den er. I oppgaven ønsker vi heller å gi en indikasjon på årsaker som kan forklare denne atferden gjennom kundekarakterer 12 måneder etter refinansiering og kundekarakter ved desember 2020. Vi valgte å fokusere på kundekarakteren 12.måneder etter refinansiering fordi misligholdskunder vanligvis misligholder innen 12 måneder etter bankens erfaring. I tillegg ville vi undersøke kundenes karakter per desember 2020 for å fange opp eventuelle endringer i atferd. Kundekarakterene viser kundenes betalingsatferd etter at de fikk refinansiering hos Kraft Bank. Det er en skala fra A til F, hvor A tilsvarer en kunde som er ajour og B tilsvarer en kunde som tidligere har vært på etterskudd, men som nå betaler i tide. C tilsvarer en kunde som ligger 0-30 dager på etterskudd og D tilsvarer en kunde som ligger 30-60 dager på etterskudd. E tilsvarer en kunde som 60-90, F tilsvarer en kunde som legger 90+ dager på etterskudd med å innfri sine forplikter til banken. B indikerer også kunder som har fått betalingslettelser i koronapandemien. I våre analyser har vi endret karakterene til tall (0 til 6), og en lav karakter indikerer god atferd. 0=innfridd, A=1, B=2, C=3, D=4, E=5 og F=6. I tillegg vil vi undersøke om kundene som fikk hjelp av banken etter gjeldsregisteret trådte i kraft i 2019 har bedre betalingsatferd enn de som fikk hjelp før. Våre hypoteser om hvilke faktorer som påvirker betalingsatferd er inntekt, belåningsgrad, kredittscore og kjønn og kundekategori. En rekke andre variabler blir også undersøkt i regresjonsanalysen. I våre resultater var det kun hypotesene om belåningsgrad og kredittscore som ble bekreftet, menes resten av hypotesene ikke var statistisk signifikante.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvilke faktorer kan forklare mislighold? En studie av kunder i Kraft Bank.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record