Show simple item record

dc.contributor.advisorHeskestad Terje
dc.contributor.authorSikimova Shakherizada
dc.contributor.authorKommedal Oksana
dc.date.accessioned2022-03-18T16:51:19Z
dc.date.available2022-03-18T16:51:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:100601259:34462320
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2986272
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker vi i dybden regnskapsmanipulasjon som har skjedd i Wirecard som var Europas største regnskapsvindel gjennom tidene og omtalt som «The Enron of Europe». Wirecard som var stjernen på den tyske innovasjonshimmelen gikk konkurs etter at et kolossalt og verdensomspennende bedrageri ble oppdaget. Formålet med denne oppgaven er å belyse røde flagg som regnskapsbrukere burde ta hensyn til i Wirecard saken, og som kunne ha ført til identifisering av regnskapsmanipulasjon på tidligere tidspunkt. Videre har vi gjennomført intervjuer med seks revisorer fra «Big Four» revisjonsselskapene hvor vi diskuterte forskjellige regnskapsmanipulasjons teknikkene som Wirecard ledelsen brukte til å få innsikt om lokale revisorer kunne ha avdekket liknende manipulasjon som i Wirecard saken. I tillegg har vi brukt relevant teori for å analysere svindelen og forstår hvorfor regnskapsmanipulasjon egentlig oppstår, og hvilke incentiver ledelsen har for å begå misligheter, om de føler noe press eller om de har andre grunner. Vi fant ut at oppdagelse av regnskapsmanipulasjon er avhengig av oppdragssansvarlig revisors profesjonelle skjønn og forhold til bruk av profesjonell skepsis. Revisorene har utfordringer med å overholde kravene knyttet til identifisering av misligheter formulert i revisjonsstandardene ISA 240 på grunn av kompleksiteten i dagens virksomheter, informasjons asymmetrien mellom ledere og revisor, og mangel på spesiell kompetanse og kunnskap. Vi også fant ut at lange samarbeidet mellom et selskap og revisjonsfirma lett kan føre til ulemper i form av personlige avhengighetsforhold og tap av profesjonell skepsis. Generelt sett konkluderte vi med at dagens regnskapsstandarder gir mulighet til å manipulere regnskapet, og at dagens revisjonsstandarder gir rom for skjønn som kan føre til at revisorene ikke avdekker regnskapsmanipulasjon. Regnskapsstandartene samt revisjonsstandartene bør bli mer presise, gi bedre og mer detaljert forklaringer med veiledning som kan begrense muligheten for manipulasjon og øke sannsynligheten for at regnskapsmanipulasjon oppdages.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleRegnskapsmanipulasjon i Wirecard
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record