Show simple item record

dc.contributor.advisorDrengstig, Tormod
dc.contributor.authorSalvesen, Sondre
dc.contributor.authorMikkelsen, Sindre
dc.contributor.authorRabba, André Risa
dc.date.accessioned2022-07-12T15:51:37Z
dc.date.available2022-07-12T15:51:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:93568960:50781385
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004734
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven undersøkte vi om Sysmac Studio kan brukes sammen med Simulink. I Simulink brukte vi tilleggspakken Simulink PLC Coder som gjør det mulig å konvertere simulinkmodeller til strukturert tekst(ST). For å teste den genererte ST koden anvendte vi et fysisk tretankanlegg som sto på et laboratorie ved Instituttet for Data- og Elektro. Det fysiske tretankanlegget ble oppgradert med nye komponenter, anlegget kan nå brukes i undervisning. Det ble utviklet et nytt PLS og HMI program som gjør det mulig å styre og regulere prosessen til tretankanlegget. Vi konstruerte en matematisk modell av tretankanlegget som gjør det mulig å simulere prosessen. Reguleringsmetodene som ble undersøkt i denne bacheloroppgaven var enkel nivåregulering for en tank ved hjelp av en pumperegulator(PI integrator) og en mer avanseert ventilregulator(Gain Scheduling). Vi genererte ST kode for pumperegulatoren og sammenliknet den med en innebygd regulator i Sysmac Studio for å teste Simulink PLC Coder. Vi valgte en mer avansert regulator av ventilen for å vise nytteverdien til Simulink PLC Coder ved mer avanserte beregninger. Vi konkluderte med at verktøyet Simulink PLC Coder fungerer, men at det er mer tidkrevende å bruke for enkle beregninger. Ved utføring av avanserte beregninger, som for eksempel Gain Scheduling er Simulink PLC Coder et mer nyttig verktøy.
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, we investigated whether Sysmac Studio can be used with Simulink. In Simulink, we used the add-on package Simulink PLC Coder which makes it possible to convert simulink models to structured text (ST). To test the generated ST code, we used a physical three-tank system that stood in a laboratory at the Department of Computer and Electrical Engineering. The physical three-tank system was upgraded with new components, the system can now be used for teaching. A new PLC and HMI program was developed that makes it possible to control and regulate the process for the three-tank plant. We constructed a mathematical model of the three-tank system that makes it possible to simulate the process. The control methods examined in this bachelor thesis were simple level control for a tank using a pump regulator (PI integrator) and a more advanced valve regulator (Gain Scheduling). We generated ST code for the pump controller and compared it with a built-in controller in Sysmac Studio to test Simulink PLC Coder. We chose a more advanced controller of the valve to show the utility value of Simulink PLC Coder in more advanced calculations. We concluded that the Simulink PLC Coder tool works, but that it is more time consuming to use for simple calculations. When performing advanced calculations, such as Gain Scheduling, Simulink PLC Coder is a more useful tool.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBruk av Sysmac Studio sammen med Simulink
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record