Show simple item record

dc.contributor.advisorYildirim, Tevfik Murat
dc.contributor.authorAzizi, Abdullah Jan
dc.date.accessioned2022-07-15T15:51:49Z
dc.date.available2022-07-15T15:51:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109899781:48086755
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005805
dc.description.abstractEn betydelig hendelse i 2021, når det gjelder internasjonal politikk, var tilbakekomsten av Taliban til makten i Afghanistan som – med sin manglende anerkjennelse og legitimitet – også er en stor bidragsyter til andre kriser forårsaket av regimeskiftet. Denne oppgaven er et forsøk på å begrense to spesifikke dimensjoner til den multidimensjonale hendelsen: Talibans oppførsel angående menneskerettigheter og andre internasjonale normer og internasjonal respons på slik oppførsel av Taliban. Tilnærming seg disse to dimensjonene fra perspektiver knyttet til folkeretten, internasjonal legitimitet og internasjonalt samfunn, redegjør oppgaven hvorfor verden ikke anerkjenner Taliban formelt, og enda viktigere, argumenterer og begrunner hvorfor det er et brudd på folkeretten hvis det gjør det. Videre baserer seg oppgaven på perspektiver knyttet til stat og anti-liberal-demokratiske grupper kontra Talibans oppførsel, egenskaper og essens for også å konkludere hvorfor Taliban er en aggressiv og voldelig anti-liberal-demokratisk religiøsmilitær gruppe, ikke en stat. I tillegg diskuterer oppgaven hvorfor Taliban ikke er i stand til å akseptere folkeretten og forklarer hvorfor den internasjonale responsen er todimensjonal og rasjonell.
dc.description.abstractA significant event in 2021, in terms of international politics, was the return of Taliban to power in Afghanistan which – with its lacking recognition and legitimacy – is also a major contributor to other crises caused by the regime change. This study is an effort to restrict two specific dimensions of the multidimensional event: Taliban’s conduct regarding human rights and other norms of international law and international response to such conduct by Taliban. Approaching these two dimensions from an international law, legitimacy and society perspective, the study further describes why the world does not formally recognize Taliban, and more importantly, it argues and justifies why it is a violation of international law if it does. Relying on perspectives pertaining to State and anti-liberal-democratic groups versus Taliban’s conduct, characteristics and nature, the study also concludes why Taliban is an aggressive and violent anti-liberal-democratic religiomilitary group not a State. Furthermore, the study discusses why Taliban is unable to accept international law and explains why the international response is bidimensional and rational.
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleRegimeskifte og legitimitetskrise i Afghanistan – Hvorfor er det å anerkjenne Taliban et brudd på folkeretten?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1379]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record