Show simple item record

dc.contributor.advisorVagli, Åse Elisabeth
dc.contributor.authorLium, Rune Aas
dc.contributor.authorFredriksen, Even
dc.date.accessioned2022-07-18T15:51:20Z
dc.date.available2022-07-18T15:51:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109898158:50223176
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006439
dc.description.abstractHvordan føltes det å være på utsiden av samfunnet og hvordan ble han en del av et kriminelt miljø? Vi har fulgt en informants fortelling om seg selv fra han var en liten gutt som prøvde å finne sin plass i verden, til et liv som gjengmedlem og tyv, og videre inn i narkotika og fengselsopphold. Det å ikke tilhøre noen sosiale grupper og hvordan dette kan føre til kriminalitet, er det vi vil belyse. Vårt intervju ble gjennomført etter han var ferdig sonet, og vi analyserer hans fortellinger ved hjelp av sosiologiske perspektiver og teorier for å prøve å forstå hvordan en kriminell løpebane kan henge sammen med utenforskap. Det teoretiske rammeverket vi benytter oss av hjelper oss å drøfte hans historier, gi forståelse til begrepene utenforskap og kriminalitet, og setter det i en sosiologisk kontekst. Gjennom intervjuer med informant med bakgrunn fra rus og kriminalitet, i samspill med en dokumentarfilm og feltobservasjon legger det grunnlaget for oppgavens empiri.
dc.description.abstractHow did it feel to be on the outside of society and how did he become part of a criminal environment? We have followed the informer’s story about himself from the time he was a young boy trying to find his place in the world, to a life as a gang member and thief, and follow him further into drugs and imprisonment. Not belonging to any social groups, and how it could lead to criminal behaviour, is something we want to highlight. Our interview was conducted after he finished serving his sentence, and we analyze his stories using sociological perspectives and theories trying to understand how a criminal career can be linked to exclusion. The theoretical framework we use helps us discuss his stories, provide an understanding of the concepts of exclusion and crime, and to put it in a sociological context. Through interviews with informants with a background in drugs and crime in collaboration with a documentary and field observation, it lays the foundation for the thesis' empirical data.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.title"Tyvens" opplevde kriminalitet og utenforskap - i et sosiologisk lys
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record