Show simple item record

dc.contributor.advisorHillesund, Terje
dc.contributor.authorOlsen Torp, Ruth Amalie
dc.date.accessioned2022-07-22T15:51:19Z
dc.date.available2022-07-22T15:51:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109898158:49849141
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007828
dc.description.abstractI dagens samfunn er sosiale medier er en del av nesten alles hverdag. Bildedelingstjenesten Instagram er en av de største plattformene vi har, og hva vi legger ut der kan ha innvirkning på hva slags inntrykk folk får av oss. Denne oppgavens hensikt er å se hvordan privatpersoner ønsker å fremstå på Instagram og sette det opp mot hvordan norske influencere fremstår. Jeg har tatt utgangspunkt i Erving Goffmans interaksjonsteori om dramaturgisk fremstilling og fagtekster om identitet og sosiale medier. Problemstillingen er: Hvordan kan ideer om identitet og Erving Goffmans teori om dramaturgisk selvpresentasjon overføres til bruken av bildedelingstjenesten Instagram? For å svar på problemstillingen har jeg benyttet de kvalitative metodene intervju og enkel tekstanalyse. Intervjuene ble gjennomført med tre unge folk som er daglige brukere av Instagram, og analysen er av tre norske influencere. Gjennom intervjuene får en innblikk i holdninger rundt informantenes egen og andres fremstilling på Instagram, og i hvor stor grad dette kan overføres til en ikke-virtuell virkelighet. Funnene peker på at informantene er opptatt av at de skal fremstå som de selv ønsker. At de virker som folk som har alt på plass, at de er morsomme, at de tar fine bilder og så videre. Alt dette kan gi et inntrykk av hva slags personer de er. Både "privatpersoner" og influencere legger inn et arbeid i bildene sine slik at de oppnår dette.
dc.description.abstractIn today’s society, social media is part of nearly everyone’s daily life. The photo-sharing service Instagram is one of the biggest platforms that we have, and what we choose to post on there might affect the impression we give the people that we meet. The purpose of this study is to see how individuals wish to come across on Instagram and set it up against how Norwegian influencers present themselves. The project bases itself on Erving Goffman’s interaction theory about dramaturgical presentation of self and writings about identity and social media. The research question is: How can we transfer ideas about identity and Erving Goffman’s theory of dramaturgical self-presentation to the use of the photo-sharing service Instagram? To answer the research question, I have utilized qualitative methods such as interviews and basic text analysis. I conducted three interviews with young people who use Instagram on a daily basis, and I analysed the Instagram profiles of three Norwegian influencers. Through the interviews, we get an idea about what attitudes the informants have on their own and other people’s self-presentation on Instagram and to what degree this applies to the non-virtual reality. The findings indicate that the informants are concerned with them coming across the way they themselves wish. That they seem like people who got it all figured out, that they are funny and that they take pictures that look good, and so on. These are all things that can give an impression of what kind of person they are. Both "private individuals" and influencers alike put in work in their Instagram profiles so that they might achieve this
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleInstagram versus virkelighet: forestillingen om et selv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record