Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRuser, Alexander
dc.contributor.authorAndersen, Emilie Eull
dc.contributor.authorStrømland, Thea
dc.date.accessioned2022-08-01T15:51:11Z
dc.date.available2022-08-01T15:51:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109898158:50077507
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009663
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi undersøkt temaet om ulikhet i arbeidslivet, hvor vi har lagt hovedfokus på ulikhet i muligheten for å få jobb. Gjennom relevant litteratur og annen empiri og forskning har vi deretter undersøkt følgende problemstilling: Hva skiller den ordinære arbeidssøker og tiltaksdeltakere for jobbhjelp gjennom NAV, og hvorfor oppstår dette skillet? Formålet har ikke vært å gå i dybden på enkelte gruppers særegenhet, men heller et forsøk på finne ut hva disse har til felles. Med dette har vi funnet noen grupper mer utsatte enn andre. De gruppene vi har gått mer inn på er unge, innvandrere og alenemødre. Dette med bakgrunn i den høyere risikoen disse ser ut til å ha for å oppleve utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Videre har vi sett på hvordan disse gruppene er i møte med tiltaksarbeid. Et interessant funn som har sett ut til å være en fellesnevner både for effekten av tiltaksdeltakelsen, samt risikoen for å havne på sosialhjelp, er hvor mye humankapital en er i besittelse av. Dessuten har vi sett en sammenheng der humankapitalen ser ut til å påvirkes av faktorer i ens sosiale bakgrunn, som familiestruktur, foreldres utdanningsnivå eller det å ha foreldre på sosialhjelp.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleKapital som inngang i arbeidslivet - en litteraturstudie om skillet mellom ordinære arbeidssøkere og tiltaksdelatekere for jobbhjelp gjennom NAV
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel