Show simple item record

dc.contributor.advisorEngh, Kristin
dc.contributor.authorBriseid, Amalie
dc.date.accessioned2022-08-01T15:51:16Z
dc.date.available2022-08-01T15:51:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109898158:50079697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009665
dc.description.abstractI denne oppgaven tar jeg for meg følgende problemstilling: Hvilken betydning har intern og ekstern rekruttering for om mellomledere lykkes i en mellomstor produksjonsbedrift? For å belyse dette foretas det semistrukturerte intervjuer av mellomledere ved dørfabrikken Nordic Door på Sørlandet. Denne bedriften er en god representant for lignende mellomstor produksjonsvirksomhet, og vil kunne gi oss innsikt i mellomlederes personlige erfaringer med rekrutteringsformens betydning for deres stilling. Det viser seg at det finnes utfordringer knyttet til mellomlederstillinger og rolleforventningene som følger med denne posisjonen. Videre viste det seg å være fordeler og ulemper ved både intern og ekstern rekruttering. Disse funnene drøftes opp mot informantenes egne opplevelser og erfaringer. Det konkluderes med at det viser seg problematisk å skulle velge en rekrutteringsmetode som den mest effektive for å fylle mellomlederstillinger. Muligens vil andre faktorer ha større betydning for mellomledernes mulighet for å lykkes. Oppgaven viser at det finnes fordeler og ulemper ved både intern og ekstern rekruttering. Valget av rekrutteringsmetode i ansettelse av mellomledere må derfor tas ut fra konkrete faktorer knyttet til den bestemte stillingen som ønskes fylt. Det kan imidlertid virke som det er mangler på studier på akkurat dette feltet. Oppgaven viser at det finnes grunnlag for videre forskning på rekrutteringens påvirkning på mellomledelse.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleFra kollega til leder: Intern og ekstern rekruttering av mellomledere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record