Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalheim, Nina
dc.contributor.authorKildal, Tonje Thorstad
dc.date.accessioned2022-08-02T15:51:13Z
dc.date.available2022-08-02T15:51:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109900146:47413962
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009820
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractPressen har et viktig samfunnsoppdrag, og et av fundamentene for journalistikken er at den skal ha en nyttefunksjon i samfunnet. I Norge er vi flinke til å lese nyheter, men å lese nyheter er ikke bare positivt. Dagens nyhetsbilde fokuserer mye på konflikter, og både måten og mengden hendelser dekkes på kan påvirke publikum negativt. Nyheter kan blant annet bidra til at vi får en skeiv virkelighetsoppfatning, at folk tror at verden er farligere enn den er, og at vi engster oss mer enn nødvendig. Dette kan også føre til at folk unngår å lese nyheter, og blir såkalte sjeldenkonsumenter. De siste 20 årene har andelen som leser nyheter på nett og papir i Norge gått ned 9%, og det negative nyhetsbilde kan være en av forklaringene på nedgangen. Samtidig er en viktig del av samfunnsoppdraget å avdekke kritikkverdige forhold, og rapportere om både positive og negative hendelser av samfunnsmessig betydning. Pressen må derfor skrive de negative nyhetene for å svare på samfunnsoppdraget. Det finnes likevel noen løsninger som kan gjøre nyhetsbildet mer positivt, uten at det går på bekostning av samfunnsoppdraget. En løsning kan være å tenke mer gjennom omfanget av dekningen av hendelser, og passe på å ikke overdrive dekningen. En annen løsning er å tenke mer gjennom hvordan saker vinkles, og å fokusere mer på løsningene og ikke bare på problemene.
dc.description.abstractThe press has an important social mission, and one of the foundations of journalism is that it should have a useful function in society. In Norway, we are good at reading news, but reading news is not only positive. Today's news focuses a lot on conflicts, and both how, and how much incidents are covered can negatively affect the audience. News can contribute to us getting a skewed perception of reality, make people believe that the world is more dangerous than it is and make us worry more than necessary. This can also lead to people avoiding reading the news and becoming so-called «rare consumers». In the last 20 years, the proportion of people who reads news in Norway has fallen by 9%, and the negative news may be one of the explanations for the decline. At the same time, an important part of the social mission is to uncover matters worthy of criticism, and report on both positive and negative events of social significance. The press must therefore write the negative news to fulfill the social mission. However, there are some solutions that can make the news more positive, without compromising the social mission. One solution may be to think more about the scope of the coverage of events, and to be careful not to exaggerate the coverage. Another solution is to think more about how news is framed and to focus more on the solutions and not just on the problems.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleUsunne nyheter og pressens ansvar
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record