Show simple item record

dc.contributor.advisorWichne Pedersen, Siri
dc.contributor.authorAalerud, Amanda
dc.date.accessioned2022-08-02T15:51:15Z
dc.date.available2022-08-02T15:51:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109900146:47408142
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009821
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er en studie av VGs journalistikk på Snapchat. VG var det aller første nordiske mediehuset som inngikk en avtale med Snapchat Discover, og dukket for første gang opp på plattformen i 2017. Per i dag har de 580 000 abonnenter på kanalen «VG». Måten VG presenterer og formidler nyheter på via denne plattformen, er en tydelig eksperimentering med ulike multimodale virkemidler. Snapchat-journalistikken som utforskes i denne bacheloroppgaven, er et relativt nytt fenomen, som ennå ikke er forsket mye på tidligere. Denne studien kan forhåpentligvis bidra til å forstå den mer kompliserte multimodale sammensetningen av nyhetene VG publiserer på Snapchat. Jeg har undersøkt hvilke multimodale elementer disse nyhetene består av, hvordan de fungerer sammen, og hvordan de er fremstilt på kanalen. I tillegg har jeg undersøkt hva slags journalistisk innhold man egentlig blir eksponert for som abonnent på VGs Snapchat. Jeg har benyttet metodetriangulering i denne studien, i form av en kvantitativ innholdsanalyse og en kvalitativ tekstanalyse. Jeg tok utgangspunkt i VG sine Snapchat-nyheter fra en periode på to uker og analyserte både nyhetene, formatet og de ulike multimodale virkemidlene som var tatt i bruk. Et av hovedfunnene som fremkom i denne studien er at VG sin journalistikk i størst grad preges av nyheter innenfor kultur og livsstil, mens sportsnyheter nesten ikke var representert i nyhetsformidlingen. Et annet viktig funn er at nyhetsformidling er svært lite skrift-dominert, og i større grad baserer seg på et multimodalt samspill. Noe som spesielt er interessant med dette samspillet, er at nyhetene omtrent utelukkende blir fremstilt med en eller annen form for bevegelighet. VG benytter i størst grad animasjoner og videoer for å formidle nyheter, mens det sjeldent blir benyttet stillbilder, eller grafiske illustrasjoner, uten bevegelighet. Basert på funn fra begge analysene i studien, kom det frem at Snapchat-nyhetene til VG, er en eksperimentering mellom mange ulike multimodale virkemidler, som resulterer i et format som skiller seg vesentlig fra tradisjonell nyhetsformidling.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHva skjer når journalistikken trer inn på sosiale medier?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record