Show simple item record

dc.contributor.advisorFuruseth, Eivind
dc.contributor.authorÅrhaug, Torbjørn
dc.date.accessioned2023-09-09T15:51:51Z
dc.date.available2023-09-09T15:51:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:152010067:14958406
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088430
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler rekkevidden av unntaket for merverdiavgift for forvaltning av verdipapirfond eller investeringsselskap. Stadig nyetablering av tekniske løsninger og utkontraktering av funksjoner skaper problemstillinger knyttet til avgiftsbehandling av tjenester levert av finansinstitusjoner og deres underleverandører. Unntaksreglene for finansielle tjenester kan være komplekse, særlig for selskaper med delt virksomhet. Regelverket har stor økonomisk betydning for de avgiftssubjektene som omfattes. Oppgaven gir en kort oversikt over merverdiavgiftssystemet og merverdiavgiftsloven § 3-6 om unntak fra merverdiavgift for omsetning og formidling av finansielle tjenester. Videre gir oppgaven en gjennomgang av de konkrete unntaksbestemmelsene i merverdiavgiftslovens § 3-6 bokstav f og g om forvaltning av henholdsvis verdipapirfond og investeringsselskaper. I norsk Høyesterett har problemstillinger knyttet til unntaket for verdipapirfond og investeringsselskaper blitt behandlet én gang, og det forelå usikkerhet knyttet til rettsanvendelsen i de tidligere rettsinstansene. Oppgaven går gjennom denne dommen og avslutningsvis gjøres det noen merknader knyttet til dommens prejudikatvirkninger og gjeldende rett. Oppgaven gir også en oversikt over merverdiavgiftslovens § 3-6 bokstav f og g betydning for tjenester levert av underleverandører.
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the reach of the exception for value added tax for the managing of mutual funds and investment companies. Constant new establishment of technical solutions and outsourcing of functions creates issues related to the VAT processing of financial institutions and their subcontractors. The exception rules for financial service can be complex, especially for companies that does business that are both covered and excepted from VAT liability. The regulations are of great economic significance for the covered VAT subjects. The thesis provides a brief overview of the VAT system and the Norwegian value added tax law § 3-6 regarding the exception for value added tax on sales and mediation of financial services. Furthermore, the thesis provides a review of the specific statutory provisions for exception of VAT in the value added tax law § 3-6 letters f and g on the managing of securities funds and investment companies. In the Norwegian Supreme Court, issues related to the exception for mutual funds and investment companies have been handled once, after some uncertainty related to the legal application in the lower court rulings. The thesis gives a walkthrough of the Supreme Court ruling and some comments are made relating to the judgement´s precedential effects and applicable law. The thesis also gives an overview of the significance of the Norwegian VAT law § 3-6 letters f and g in relation to services delivered by subcontractors.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleRekkevidden av unntaket fra merverdiavgift på finansielle tjenester jf. merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f og g
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record