Show simple item record

dc.contributor.advisorKjøde, Lars Atle
dc.contributor.authorIvesdal, Brændholen Sylfest
dc.contributor.authorAlici, Ibrahim
dc.date.accessioned2023-10-25T15:51:16Z
dc.date.available2023-10-25T15:51:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:145995936:70172866
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098730
dc.description.abstractInnledningsvis forklarer bacheloroppgaven hvilke faktorer som spilte inn ved valget av tema, bransje og virksomhet. Etterfulgt av en introduksjon til PSV bransjen, dens historikk og slik bransjen operer. Ved bruk av to ulike verdsettelsesmetoder; Fundamental og komparativ verdsettelse, skal oppgaven konkludere med et svar på problemstillingen: «Hva er verdien på Eidesvik Offshore ASA våren 2023?». I oppgaven blir det gjennomført en strategisk analyse, dette innebærer de eksterne og interne faktorene til Eidesvik Offshore ASA. De eksterne faktorene tar ståsted til makroomgivelser som har påvirkningsgrad i bransjen eller virksomheten, krigen i Europa er et tilfelle. En intern faktor i strategiske analysen av Eidesvik Offshore ASA avslører en av virksomhetens styrker, deres innovasjonskompetanse. Som verdens første innen innovasjonen av LNG drevet forsyningsskip. I oppgaven benytter vi oss av en totalkapitalverdi modell som skal beregne den nåverdien av selskapet basert på den fremtidige kontantstrømmen. Dette danner grunnlaget for den fundamentale verdsettelsen. Vi har undersøkt bransjen og kommet fram til fire komparative selskaper vi har sammenlignet Eidesvik med. Basert på de komparative selskapene sine nøkkeltall har vi da kunne benytte oss av multipler for å gjøre en komparativ verdsettelse. Vi har gjennom oppgaven drøftet ulike utfall for fremtiden og drøftet ulike scenarier som kan utspille seg, både geopolitisk og mer internt. Til slutt satte vi dette inn i en scenarioanalyse og sett på ulike utfall i en sensitivitetsanalyse. Med alt tatt til betraktning har vi konkludert med tre forskjellige scenarier. Etter at vi utførte analysene, beregnet vi den fundamentale og komparative verdien og lagde et kursmål basert på denne informasjonen. Vi kom til den slutningen at selskapet er underpriset, vi ender med en kjøpsanbefaling på Eidesvik Offshore ASA.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av Eidesvik Offshore ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record