Show simple item record

dc.contributor.advisorHolm, Mads
dc.contributor.authorSlettebø, Ruth
dc.date.accessioned2024-02-13T16:51:23Z
dc.date.available2024-02-13T16:51:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:82490702:6952828
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3117379
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI dag skjer det en energirevolusjon bort fra «gammel energi», som vil si olje, kull og gass, og over til fornybar energi. Det har vært stor vekst i industrien for fornybar energi de siste årene, og er et tema som diskuteres mye i media. REC Silicon ASA er et selskap som er involvert i fornybar energi industrien som leverandør. De er verdens største silisiumprodusent, og produserer silangass og polysilisium til bruk i solcellepaneler og elektroniske komponenter. De har et konkurransefortrinn i forhold til deres FBR-teknologi som gir både reduserte kostnader og redusert miljøutslipp. Selskapet eier to produksjonslokaler i USA (Butte, Montana og Moses Lake, Washington). I tillegg eier de 15 prosent av en produksjonsbedrift i Yulin i Kina. Fabrikken i Moses Lake har siden sommeren 2019 vært nedstengt som en konsekvens av handelskrigen mellom USA og Kina. Hvor lenge fabrikken vil være nedstengt avhenger av en rekke faktorer. For eksempel om de får tilgang til det kinesiske markedet igjen, og om de lykkes med utviklingen av den nye batteriteknologien. I tillegg har selskapet inngått to samarbeid som potensielt kan bidra til en gjenåpning. I denne masteroppgaven vil det bli foretatt en verdsettelse av REC Silicon ASA. Formålet er å estimere REC Silicon sin reelle egenkapitalverdi for å kunne sammenligne det med nåværende markedsverdi. Problemstillingen er definert som følger: Hva er den reelle egenkapitalverdien per aksje for REC Silicon ASA? For å kunne gi et svar på denne problemstillingen har det blitt gjort ulike analyser og prognoser som må ligge til grunn for å kunne gjøre en fundamental verdsettelse. Metoden som ble brukt for å gjennomføre verdsettelsen var å diskontere den frie kontantstrømmen for selskapet. Dette resulterte i en estimert aksjekurs på USD 3,89. Dette er 65,5 prosent høyere en den nåværende aksjekurs. Sensitivitetsanalysen som ble gjennomført viste at aksjekursen var svært sensitiv for endring i inntekt og avkastningskrav. Som et supplement til den fundamentale verdsettelsen ble det også gjennomført en relativ verdsettelse, ved hjelp av multipler. Resultatene fra denne verdsettelse viste enorme forskjeller i aksjekurs basert på de ulike multiplene. Basert på det som har blitt gjort i forbindelse med denne oppgaven, er det mye som tyder på at aksjen til REC Silicon er undervurdert i markedet.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av REC Silicon ASA
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record