Now showing items 21-40 of 821

  • Modellering av dynamisk dreiemoment i forbindelse med oljeboring 

   Wergeland, Daniel (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Dette prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og SINTEF Stavanger. Prosjektet har gått ut på å modellere et uttrykk for avhengigheten mellom rotasjonsrate og dreiemoment under boring, også kalt dynamisk ...
  • A message queue based event notification system : football lottery system 

   Xu, Yunpeng (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   The event notification service enables user of getting informed about the occurrence of their events of interest. Message queue technology provides asynchronous message exchange functions between computer processes. This ...
  • A decision aiding system based on a decision rule approach and fuzzy logic 

   Heldstab, Jarle Skjørestad (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
  • Forholdsregulering av tilsetningsstoff i drivstoff 

   Langeland, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne hovedoppgaven omhandler forholdsregulering av tilsetningsstoff i drivstoff. Når tankingen av en tankbil er ferdig, skal tilsetningsstoffet utgjøre en spesifisert del av det totale drivstoffvolumet. Forholdsreguleringen ...
  • En litteraturstudie i ansiktsgjenkjenning 

   Sandvik, Inge Rasch (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
  • Multi-tag content access control in RFID system 

   Xue, Shun (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Radio Frequency Identification (RFID) makes great flexibility and high efficiency for data acquisition in industry and daily life. At the other side, it brings the privacy risks and multiple tags collision issue. Current ...
  • Umanned aerial vehicule 

   Lunde, Geir Bø (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
  • Grafisk grensesnitt for håndtering av lagrede hjertedata (EKG) 

   Horpestad, Ørjan (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Det antydes av læringspsykologer og pedagoger at læring øker hos en person ved et noe økt stressnivå. Det viser seg at denne læringen avtar straks stressnivået overskrider en viss grense, som er individuell for hver ...
  • Semantic technology for management of data recorded during therapy of cardiac arrest patients 

   Li, Xiaoxi (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   The topic of this thesis is the integration of data recorded during cardiopulmonary resuscitation (CPR). In the process of CPR many important data should be recorded, such as: time of the cardiac arrest witnessed, number ...
  • Detection and analysis of rock cracks in meteor crater 

   Wang, Min (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   In 2000, a geologist Fridtjof Riis discovered a meteor crater in Ritland, Hjelmelan municipality in Rogland. This crater was formed by meteorite impact. The crater has areas with a lot of cracks in the rocks, and geologists ...
  • Utvikling og anvendelse av MPC-regulatorer på varmluftsvifte 

   Landa, Ben Ove (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer arbeidet forbundet med å utvikle MPC-regulatorer for varmluftsvifte. To MPC-regulatorer er utviklet for varmluftsviften. Den ene benytter informasjon om fremtidige endringer i referanse og ...
  • Brukertesting for Sandnes Sparebank 

   Robertsen, Kristine (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   I denne oppgaven har jeg gjennomført brukerbasert testing for Sandnes Sparebank. Sandnes Sparebank skal i nær framtid lansere muligheten for å bli kunde via elektronisk signering, altså en automatisering av ”bli kunde”-prosessen, ...
  • Automatisk segmentering av mri-avbildninger av hjertet hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt. 

   Kopperud, Magnus (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
   I denne oppgaven presenteres en helautomatisk segmenteringsmetode til bruk på MRI-avbildninger av hjertet. Metoden som er utviklet benytter seg av morfologisk watershed til å de nere segmenter for frisk muskulatur, samt ...
  • Multisensor målfølging av to flygende mål i formasjon 

   Olsen, Pål Henning (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
  • Semantic Query Reasoning in Distributed Environment 

   Xiao, Yu (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
   Semantic Web aims to elevate simple data in WWW to semantic layer, so that knowledge, processed by machine, can be shared more easily. Ontology is one of the key technologies to realize Semantic Web. Semantic reasoning is ...
  • Kalibrering med 1-dimensjonalt kalibreringsobjekt 

   Kristiansen, Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
   Kamerakalibrering er en viktig forutsetning for å kunne rekonstruere en scene fra et bilde. Dette er nyttig om en ønsker å bruke kamera som sensor i automatiske systemer. Denne oppgaven fokuserer på en metode for ...
  • Meteorite impact crater crack extraction using artificial ants 

   Thorsen, Vegard Foldøy (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
   This Master’s thesis deals with extracting crack information from images of rocks taken from a meteorite impact crater. By the use of artificial ants, and mathematical morphology, it becomes possible to detect the edges ...
  • Parsing and executing semantic queries in a distributed environment 

   Han, Yi (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
   Semantic data querying has gain more attention recent years. Different technologies have been developed to carry out queries efficiently. However, most of them are focused on improving the data IO performance. This thesis ...
  • Simulation of network intrusion detection system with GPenSim 

   Liu, Bo (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
   In recent years, network has penetrated into every aspect of our life with its rapid growth and popularization. More and more serious network security problems have occurred together with this process, especially network ...
  • Sensor diagnostic HART overlay 4-20mA 

   Ochoa Hidalgo, Richard (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
   The purpose of this thesis is to provide a better understanding of the HART Communication Protocol; its capabilities to enhance communication with smart field devices and the functionalities that a monitoring and asset ...