Now showing items 1-20 of 177

  • Coping styles among adults with type 1 and type 2 diabetes 

   Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   This study identified and compared different coping styles among adults with Type 1 and Type 2 diabetes. A sample comprising 534 Norwegian adults with both types of diabetes aged between 25–70 participated in the study. ...
  • Observasjon av samspill ; en metode for læring i profesjonsutdanninger 

   Sommerseth, Rita (Tidvise skrifter, Samfunn og helse;55, Research report, 2005)
   Bakgrunnen for rapporten er erfaringene fra prosjektet ”Observasjon av samspill”, som pågikk i årene 2001-2004 ved Universitetet i Stavanger. Her ble det ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid prøvd ut en metodevariant, ...
  • Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten 

   Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2006-02)
   I artikkelen presenteres brukerorientering, som er et verdivalg det er tilsynelatende allmenn enighet om. Et slikt valg må innebære en forventning til forvaltningen om å sette brukernes behov i sentrum for forvaltningens ...
  • Asbjørn Kjønstad: Helserett [bokanmeldelse] 

   Kjellevold, Alice (Journal article, 2006-06)
   Boken er inndelt i seks hoveddeler. Del I er av generell karakter og omtaler grunnprinsipper og grunnbegreper i helseretten. Del II beskriver pasientrettighetenes framvekst i Norge. I de neste delene tar forfatteren ...
  • Sosiale menneskerettigheter - av betydning for norsk helse- og sosialrett? 

   Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2006-12)
   Have Social Human Rights any implications for regulation of health and social issues in Norway? The starting point of this article is the right to an adequate standard of living, as the core of the Social Human Rights, ...
  • Tro och fornuft 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2007)
   Förhållandet mellan tro och förnuft diskuteras av Ulf Jonsson i den nyligen utkomna Med tanke på Gud: En introduktion till religionsfilosofin.1 Jens Johansson har i en tidigare recension i Filosofisk tidskrift framlyft ...
  • Är protestantismen fideistisk? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2007)
   I den kristna traditionen har ett flertal uppfattningar intagits gällande förhållandet mellan tro och förnuft. Ulf Jonsson diskuterar några lösningsförslag i sin nyligen utkomna Med tanke på Gud: En introduktion till ...
  • Behövs Gudshypotesen? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2008)
   I det här föredraget kommer jag att argumentera för att självständiga ting (substanser) framförallt förklaras på två sätt. Å ena sidan förklaras ting i termer av något på grund av vilket de har blivit till (orsaksförklaringar), ...
  • Pårørende i psykisk helsearbeid 

   Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2008-12)
   I artikkelen er hovedfokus å tydeliggjøre nærmeste pårørendes rett til informasjon og medvirkning i psykisk helsearbeid rettet mot den hun eller han er nærmeste pårørende for. Bakgrunnen for at temaet tas opp er at det ...
  • Knowledge and Reality: Essays in Honor of Alvin Plantinga [review] 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2009)
   According to the Philosophical Lexicon, to ‘planting’ is to ‘use twentieth-century fertilizer to encourage new shoots from eleventh-century ideas which everyone thought had gone to seed.’ Although the prominent US philosopher ...
  • Høyere utdanning og praksisnær forskning i profesjonsutdanningene – et eksempel fra sosialt arbeid 

   Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Høyere utdanning har ansvar for å drive utdanning og forskning som er nyttig og kan formidles til allmennheten. Artikkelen presenterer inter nasjonale utdanningspolitiske føringer som vektlegger utdanningsinstitusjonen ...
  • Profesjonalitet, eksistensialisme og relasjonell omsorg 

   Vevatne, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Relasjonell omsorg baserer seg på profesjonalitet som utvikles gjennom personlig modning. Eksistensiell teori, som i denne artikkelen baserer seg først og fremst på de Beauvoir og Kierkegaard, hevder at det må til en ...
  • Hur försäkrar vi oss om god filosofiutbildning? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I den här uppsatsen utvärderar jag det svenska Högskoleverkets utvärdering av svenska fi losofi utbildningar. Jag argumenterar att den antagna uppfattningen om undervisning är pedagogiskt tvivelaktig och oförenlig med ...
  • A man could never do what women can do : mental health care and the significance of gender 

   Dysvik, Elin; Sommerseth, Rita (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Objective: The basic aim of this paper is to examine how women and men in mental health care understand their own strengths and weaknesses and those of the other gender. Method: This is a qualitative study based on individual ...
  • Conducting rehabilitation groups for people suffering from chronic pain 

   Dysvik, Elin; Stephens, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   The aim of this study was to offer guidelines for counsellors who work with rehabilitation groups of patients with chronic pain. The sample involved nine counsellors engaged in a multidisciplinary pain management programme. ...
  • Natural Theology and Epistemic Justification 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2010-11)
   First it is argued that the linkage of natural theology to epistemology is invalid historically, epistemologically and metaphysically. Second it is argued that knowledge claims about the ultimate cause of everything should ...
  • Out of control : A teacher's account 

   Ramvi, Ellen (Journal article; Peer reviewed, 2010-12)
   This paper draws on data collected from my recent exploration of how teachers become competent in the area of relationships. In an interview, a student teacher, Kristin, voiced the challenges she faced: 'I think it is ...
  • Dypdykk i illegale stoffs normaliseringsprosesser 

   Sagvaag, Hildegunn (Journal article, 2011)
   Stoffer og natteliv har tatt steget inn i det danske nattklubb livet for å gi oss et innblikk i det illegale stoffmiljøet der, en verden noen kjenner, og mange har forestillinger om, men mangler kunnskaper om. Forfatterne ...
  • Graced Response: John Owen on Faith and Reason 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2011-01)
   The issue of faith and reason arises from the claim that there are two kinds of truths: some truths are discoverable to human understanding and some are not. This paper argues that the epistemology of the prominent orthodox ...
  • Catalogues of Books: The Works of Jonathan Edwards 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2011-04)
   Peter J. Thuesen (ed.): Catalogues of Books: The Works of Jonathan Edwards. New Haven: Yale University Press, 2008, pp. 512 (hb.). ISBN 978-0-300-13394-3 Jonathan Edwards (1703-1758) is generally acknowledged as one of ...