Show simple item record

dc.contributor.authorRehnman, Sebastian
dc.date.accessioned2011-04-06T12:04:30Z
dc.date.available2011-04-06T12:04:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationRehnman, S. : Är protestantismen fideistisk? I: Ingång, 13(2007)2, 27-42en_US
dc.identifier.issn1401-8616
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184056
dc.description.abstractI den kristna traditionen har ett flertal uppfattningar intagits gällande förhållandet mellan tro och förnuft. Ulf Jonsson diskuterar några lösningsförslag i sin nyligen utkomna Med tanke på Gud: En introduktion till religionsfilosofin.1 Där hävdas bland annat att ”protestantiska teologier i allmänhet brukar ha lättare för autonomimodellen än för neutralitetsmodellen”. Med autonomimodellen menas då, att tro och förnuft ”har helt olika kriterier på vad som är rimligt och övertygande.” (s 160) Neutralitetsmodellen innebär istället, att ”den religiösa tron skall bedömas enligt samma kriterier som varje annan slags övertygelse, nämligen det neutrala förnuftets allmängiltiga kriterier för vad som är rationellt och sant.” (s 158) Protestantismens ”fideistiska” förhållningssätt hävdas således innebära, att tron och förnuftet anses helt åtskilda därför att de rättfärdigas av sina respektive kriterier (s 160-1). Skälet påstås vara, ”att protestantisk teologi primärt tänker utifrån den enskilda individen och betonar den subjektiva upplevelsen och den personliga omvändelsens betydelse för tron” (s 169). Den historiska bakgrunden till anammandet av autonomimodellen anses vara, Luthers ”skilsmässa mellan tron och förnuftet” (s 63) och hans ”egen individuella religiösa erfarenhet.” (s 65) I den här uppsatsen ifrågasätter jag riktigheten i ovanstående skildring. Jag skall i det följande argumentera, att en historiskt informerad förståelse av protestantismen visar att den (åtminstone) inte var fideistisk.en_US
dc.language.isosween_US
dc.publisherJohannelunds teologiska högskolaen_US
dc.subjectkristendomen_US
dc.subjectprotestantismeen_US
dc.titleÄr protestantismen fideistisk?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151en_US
dc.source.pagenumber27-42 p.en_US
dc.source.volume13
dc.source.journalIngång
dc.source.issue2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record