Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrostøl, Anita Rognmo
dc.date.accessioned2009-12-11T12:47:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184095
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen
dc.description.abstractDe fleste store kommuner i Norge i dag har innført såkalt bestiller- utførermodellen i sin helse og omsorgorganisasjon. Bestiller- utførermodellen er avledet av New public management som er en organisasjonsteori som legger vekt på konkurranseutsetting og markedsorientert styring. Man deler opp organisasjonen slik at man får et klart skille mellom de som vedtar og definerer en tjeneste eller vare og de som utfører/ produserer. Målet med dette er å balansere budsjettet samtidig som man øker kvaliteten på tjenesten og styrker brukerens rettsikkerhet. I helse og omsorgssektoren er bestiller den som vedtar tjenesten brukeren har krav på. Utfører er den som gjennomfører det bestiller vedtar. Utfører er sykepleier i hjemmebaserte tjenester. Hensikten med dette studiet var å undersøke hvordan det oppleves å være sykepleier i en utførerrolle. Målene var følgende: -- Å se hvordan utførers ekspertise brukes i bestiller- utførersamarbeidet. -- Hvordan samarbeidet med bestiller påvirker arbeidets kvalitet i negativ eller positiv retning. -- Se om rollene til bestiller og utfører føles klare eller uklare, sett fra utførers synspunkt og hvordan dette igjen påvirker tjenesten til bruker. Metoden som ble brukt er kvalitativt forskningsintervju. Funnene tydet på at bestillerutførermodellen legger til rette for at utfører får brukt sin profesjonskunskap gjennom bestiller- utførersamarbeidet, og at dette samarbeidet stort sett fungerte greit. Men det ble og rapportert om høyere forventing til effektivitet og en travlere hverdag som ifølge informantene førte til en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon og en negativ opplevelse for både bestiller, utfører og bruker. Konklusjonen ble at bestiller- utførermodellen fungerer på noen punkter, men ikke på alle, og at det kanskje må nytenking til for å evaluere og forandre modellen slik den brukes i dag.en
dc.format.extent1078415 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2009en
dc.subjecthelse- og sosialfagen
dc.subjectnew public managementen
dc.subjectsykepleieren
dc.subjecthjemmebaserte tjenesteren
dc.subjectbestiller- utførermodellen
dc.subjectprofesjonsstudieren
dc.subjectDorothea Orems sykepleieteorien
dc.subjectkjønnen
dc.subjectbrukermedvirkningen
dc.titleMed rolle som utfører : en kvalitativ studie av sykepleiere i hjemmebaserte tjenesteren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel