• Hvordan påvirker "Even Stronger Values" organisasjonatferden i Statoil? 

      Uthus, Lars Søyland (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-07-08)
      En interesse for organisasjonskulturens kompleksitet la grunnlaget for valget av denne oppgaven. Forskningen er basert på en læringsprosess i Statoil, som en del av den verdibaserte prestasjonskulturen. Problemstillingen ...